Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om könskorrigering

Lagrådet har beslutat att avstyrka ett förslag om lagstiftning för könskorrigering. Svensk Försäkring har tidigare varnat för att det finns risk för att den förenklade processen som föreslås kan komma att utnyttjas för olika former av bedrägerier. 

Nu är det inte kritiken från Svensk Försäkring som har fått lagrådet att rekommendera avstyrka propositionen med namnet ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen”. Istället fokuserar lagrådet i sin kritik på att beredningsprocessen har varit bristfällig och att de föreslagna lagarna inte är förenliga med internationella konventioner.

Enligt lagrådet är regeringsformens beredningskrav är inte uppfyllt eftersom förslagen skickats ut på remiss med alltför kort remisstid. Dessutom var de remitterade promemoriorna otillräckliga, och det kan ifrågasättas att alla berättigade intressen var företrädda bland remissinstanserna, menar lagrådet.

Vidare pekar lagrådet på att grundläggande frågor om rättsverkan av könsbyte inte har behandlats och ifrågasätter även starkt om barn som har fyllt 15 år ska få en bestämmanderätt som tar över vårdnadshavarnas ansvar när det gäller ändring av kön. Lagrådet ifrågasätter om denna intresseavvägning är förenlig med Europakonventionen och går att förena med regleringen av barnets bästa i barnkonventionen.

Här kan du ta del av lagrådets kritik av lagförslaget. 

7 november, 2018
Gunnar Loxdal