SPP i topp i Max Matthiessens undersökning om hållbarhet

SPP är det enda bolaget som får väl godkänt för både tradförsäkring och fondförsäkring, när Max Matthiessens för sjätte året i rad undersöker hur hållbar förvaltningen av pensionskapital är hos olika pensionsförvaltare. 

Undersökningen gäller hur väl de största pensionsbolagen inkluderar etik och hållbarhet i sin investeringsverksamhet och sparerbjudande. Utvärderingen omfattar både traditionell försäkring, även kallat sparande med garanti, och fondförsäkring. Motsvarande utvärderingar har genomförts sedan 2013.

Enligt Max Matthiessen är den övergripande trenden positiv. Majoriteten av de undersökta bolagen når upp till en godkänd nivå

– Utvecklingen har varit stark under de sex år som vi har granskat pensionsbolagens arbete. Idag är det inget bolag som inte tar någon hänsyn alls till ansvarsfullt ägande. Vi ser dock att det fortsatt är relativt stora skillnader mellan bolagen, särskilt när vi gräver djupare i vad de faktiskt investerar i, säger Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension på Max Matthiessen, i en presskommentar.

Inom traditionell försäkring toppar AMF, Alecta, Folksam, KPA och SPP listan som de mest hållbara alternativen. Det som skiljer ut de väl godkända bolagen är enligt Max Matthiessen att de väljer in innehav med starkare fokus på ansvarsfulla investeringar i fler delar av portföljen. Handelsbanken Liv, SEB Pension & Försäkring och Nordea Liv & Pension får godkänt betyg inom tradförsäkring. För Nordea är detta första gången, och betygshöjningen beror på ett förstärkt arbete när det gäller aktieportföljen.

Inom fondförsäkring är SPP det enda bolaget som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg inom samtliga kategorier. Folksam Liv, Handelsbanken Liv, Länsförsäkring Liv, Skandia, Danica Pension, SEB Pension & Försäkring, Movestic och Nordea Liv & Pension får godkänt betyg inom fondförsäkring.  Även här har Nordea höjt sitt betyg i förhållande till förra året. För fondförsäkring betygsätts bolagens fondutbud, möjligheten för pensionsspararna att skapa en balanserad portfölj och utifrån vilka kriterier pensionsbolagen upphandlar fonder. Även guidning och information på bolagens hemsidor och fondtorg vägs in.

Så här kommenterar SPP:s hållbarhetsansvariga Johanna Landberg undersökningen från Max Matthiessen:

– Trots att Sverige är fullt av företag och ledare som gör ett fantastiskt hållbarhetsarbete så missar majoriteten möjligheten att placera pensionskapitalet hållbart. Delvis för att det fortfarande är en blind fläck, och för att det helt enkelt verkar krångligt. Därför jobbar vi med att göra det ännu enklare att spara hållbart.

Hon menar också att SPP:s styrka ligger i att bolaget inte jobbar med enskilda nischfonder, utan integrerar hållbarhet i hela produktsortimentet.

– Vi har ingen ”ekohylla” som kunderna måste leta sig fram till. Istället jobbar vi med det breda kapitalet. För dig som kund gör det att du kan känna dig trygg med att dina investeringar riktas mot en hållbar omställning oavsett val av sparprodukt. Det blir helt enkelt lättare att välja rätt.

Här hittar du hela rapporten från Max Matthiessen.

8 november, 2018
Gunnar Loxdal