Inte oskäligt kräva specifikation – If vann i domstol om advokatarvode

If Skadeförsäkring har vunnit ett mål där en advokatfirma stämt försäkringsbolaget. Advokatfirman menade att det var oskäligt av försäkringsbolaget att kräva en tidsspecifikation för ett arbete som nedlagts för en klient som hade en rättsskyddsförsäkring i If.

I tvisten hade Göteborgs Advokatbyrå AB stämt If på 71 000 kronor. Bakgrunden var att Göteborgs Advokatbyrå i tre olika tvister företrätt ett företag med en rättsskyddsförsäkring i If. Göteborgs Advokatbyrå begärde ersättning från If med 162 000 kronor. If valde att bara betala ut 91 000 kronor. If menade nämligen att kraven för utbetalning inte hade uppfyllts då det saknade tidsspecifikation, vilket krävs enligt bolagets försäkringsvillkor.

Göteborgs Advokatbyrå invände att ett sådant försäkringsvillkor inte har rättsverkan gentemot den anlitade advokatbyrån och dessutom vore oskäligt. Advokatbyrån hänvisade också till Advokatsamfundets regelverk.

Men domstolen valde helt att gå på Ifs linje. Så här formuleras det i domen:

– Tingsrätten har kommit fram till att villkoret ska gälla mellan Advokatbyrån och If och att det inte ska jämkas. Eftersom ingen tidsspecificering har lämnats av Advokatbyrån till If är inte villkoret uppfyllt. Advokatbyrån kan därför inte kräva att If ska betala ut ersättning med yrkat belopp. Advokatbyråns yrkande ska därför avslås.

Advokatbyrån ska nu betala Ifs rättegångskostnader på 32 000 kronor.

8 november, 2018
Gunnar Loxdal

HD meddelade PT i mål om trafikskadeersättning från Zurich

13 timmar Läs mer
Annika Saramies in i styrelsen för pensionsutmanaren Advinans
14 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Folksam: Barnsäkerheten är eftersatt i husbilar
14 timmar Läs mer

Mats Langensjös radikala förslag om förvalet i premiepensionen

18 timmar Läs mer
AMF lovar att investera minst 2 Mdr kr i Traton
18 timmar Läs mer
"Eh, så att försäkra min sons EU-moppe kostar mer än att försäkra min bil och mitt hus????????????? Jag är i fel bransch."
Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, på Twitter. Efter visst letande hittade han en försäkring som var billigare än villaförsäkringen men inte billigare än bilförsäkringen.
Lars-Åke Norling lämnar Kinnevik för att bli VD för Nordnet
19 timmar Läs mer
Futurpension — nya namnet på Danica Pension efter försäljningen
3 dagar Läs mer
FI beslutar på tisdag om sanktion mot finansiellt företag
3 dagar Läs mer
Förmedlare tvingas böta 50 000 kr för sent inlämnad årsredovisning
3 dagar Läs mer
LF: Vattenfelsbrytare kan förhindra vattenskador
3 dagar Läs mer
FM Global Insurance flyttar till Nybrogatan i Stockholm
3 dagar Läs mer