Inte oskäligt kräva specifikation – If vann i domstol om advokatarvode

If Skadeförsäkring har vunnit ett mål där en advokatfirma stämt försäkringsbolaget. Advokatfirman menade att det var oskäligt av försäkringsbolaget att kräva en tidsspecifikation för ett arbete som nedlagts för en klient som hade en rättsskyddsförsäkring i If.

I tvisten hade Göteborgs Advokatbyrå AB stämt If på 71 000 kronor. Bakgrunden var att Göteborgs Advokatbyrå i tre olika tvister företrätt ett företag med en rättsskyddsförsäkring i If. Göteborgs Advokatbyrå begärde ersättning från If med 162 000 kronor. If valde att bara betala ut 91 000 kronor. If menade nämligen att kraven för utbetalning inte hade uppfyllts då det saknade tidsspecifikation, vilket krävs enligt bolagets försäkringsvillkor.

Göteborgs Advokatbyrå invände att ett sådant försäkringsvillkor inte har rättsverkan gentemot den anlitade advokatbyrån och dessutom vore oskäligt. Advokatbyrån hänvisade också till Advokatsamfundets regelverk.

Men domstolen valde helt att gå på Ifs linje. Så här formuleras det i domen:

– Tingsrätten har kommit fram till att villkoret ska gälla mellan Advokatbyrån och If och att det inte ska jämkas. Eftersom ingen tidsspecificering har lämnats av Advokatbyrån till If är inte villkoret uppfyllt. Advokatbyrån kan därför inte kräva att If ska betala ut ersättning med yrkat belopp. Advokatbyråns yrkande ska därför avslås.

Advokatbyrån ska nu betala Ifs rättegångskostnader på 32 000 kronor.

8 november, 2018
Gunnar Loxdal