Monérs pensionsstiftelser stämmer Monér Stiftelseförvaltning AB

Sju pensionsstiftelser har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, riktad mot Monér Stiftelseförvaltning AB. I stämningsansökan krävs förvaltningsbolaget sammantaget på drygt 700 000 kronor i förbetalda administrationsavgifter. 

Bakom stämningsansökan står sju pensionsstiftelser som alla har namnet Monér Gemensam Pensionsstiftelse, numrerade från 0 till 6. Stiftelserna har tillsammans ett förvaltat kapital på cirka 250 miljoner kronor.

Bakgrunden till stämningsansökan är att Monérs Pensionsstiftelser anser att Monér Stiftelseförvaltning AB bör betala tillbaka delar av det arvode som betalats i förväg.

Bolaget sade upp sitt förvaltningsavtal med stiftelserna till den 30 juni i år. I samband med uppsägningen lämnade också styrelserna för pensionsstiftelserna sina uppdrag, däribland Leif Lindén som är VD för Monér Stiftelseförvaltning AB. Länsstyrelsen i Stockholm förordnade då nya styrelser för stiftelserna. Advokat Magnus Dahlgren tillsattes som styrelseordförande i pensionsstiftelserna. Det är också Magnus Dahlgren som är ombud för stiftelserna i det aktuella tvistemålet.

Av stämningsansökan framgår att stiftelserna har krävt förvaltningsbolaget på återbetalning för den del av förvaltningsarvodet som avser tiden efter den 30 juni, det vill säga hälften av det årsarvode som betalats in tidigare. Förvaltningsbolaget har tillbakavisat att det finns någon skyldighet att återbetala någon del av arvodet.

9 november, 2018
Gunnar Loxdal