Ny studie: Pensionsfonder och banker centrala för klimatutvecklingen

Finansinstitut som banker och pensionsfonder spelar en viktig roll för att förhindra farliga klimatförändringar. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms resilienscentrum vid Stockholms universitet. Företag i Sverige som pekas ut i studien är bland annat AMF, SEB och Tredje AP-fonden. 

Enligt studien har banker och pensionsfonder möjlighet att bidra till hållbar användning av Amazonas regnskog och de stora barrskogsområdena i Ryssland och Kanada – områden som är extra viktiga för det globala klimatet.

– Vi fokuserar på dessa skogsområden eftersom de är mycket känsliga för mänsklig påverkan och finanssektorn spelar därför en avgörande roll där, säger Victor Galaz vid Stockholms resilienscentrum och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Global Environmenal Change.

En slutsats i den nya studien är att Amazonas regnskog, liksom skogarna i Ryssland och Kanada, är systemrisker för såväl det globala klimatet som för det globala finansiella systemet. Om dynamiken förändras så att mark och skogar släpper ut stora volymer koldioxid i atmosfären blir det i framtiden betydligt svårare att stabilisera klimatet – vilket också påverkar de finansiella systemen.

Studien visar också att ett fåtal stora aktieägare äger en betydande del av aktierna i de största bolagen som är verksamma i de känsliga områdena. Det handlar främst om sojaodling och boskapsuppfödning i Amazonas och om skog och pappersmassa i Ryssland och Kanada.

– Tillsammans kan dessa investerare utöva ett starkare inflytande på bolagen i sina aktieportföljer. De kan till exempel verka för ett mer hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis återställa förstörda skogar och plantera skog, säger Beatrice Crona, medförfattare vid Stockholms resilienscentrum.

Den publicerade studien har titeln ”Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system” och bygger på forskning från programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms resilienscentrum, Australian National University och universitetet i Groningen i Nederländerna.

Här hittar du mer information om forskningsstudien och om vilka svenska banker och pensionsfonder som har ägande i de företag som bidrar till förändring av skogarna i Amazonas, Kanada och Ryssland.

9 november, 2018
Gunnar Loxdal