Jan-Bernhard Waage om Söderberg & Partners köp av Wassum

Wassums VD Jan-Bernhard Waage kommer efter försäljningen av de institutionella rådgivningsverksamhet att övergå till Söderberg & Partners. Han berättar för Sak & Liv om planerna framöver. 

Under tisdagen offentliggjordes att Wassum beslutat att sälja sin verksamhet inom institutionell rådgivning till Söderberg & Partners. Efter köpet kommer de delarna av Wassum att slås samman med Söderbergs motsvarande verksamhet, till enheten Wassum/Söderberg & Partners Institutional Advisors.

De bolag inom Wassum som omfattas av affären är Wassum Värdepapper och Wassum Investment Consulting, med totalt ett 20-tal anställda. Dessutom följer varumärket Wassum med i affären. De sammanslagna verksamheterna från Wassum och Söderberg & Partners kommer tillsammans att få en inköpsvolym om 300 miljarder kronor när det gäller värdepappersfonder. Den nya enheten inom Söderberg & Partners kommer fortsatt att ledas av Anders Magnusson. Det har inte offentliggjorts någon köpeskilling.

Affären omfattar inte Digital Portfolio Control, DPC, som arbetar med en digital rapporteringstjänst, och utbildningsföretaget Contento Wassum Academy. Dessa båda bolag kommer att ligga kvar som dotterbolag i holdingbolaget Wassum Investment Network — även om man är överens om att Söderberg & Partners ska använda DPC:s tjänster och även gå in som minoritetsägare.

I samband med affären ändrar Wassum Investment Network namn till Montibus AB och Contento Wassum Academy till Learnify. Ägare och grundare till Wassum är i dag bolagets styrelseordförande Ulf Källum, VD Jan-Bernhard Waage och Tom-Erik Urø som är VD för värdepappersbolaget. De kommer fortsättningsvis att vara kvar som ägare i Montibus. Jan-Bernhard Waage kommer i och med affären att övergå till Söderberg & Partners.

— Det känns jättekul, och är häftigt att efter 22 år nu går över till en annan verksamhet. Det är också väldigt roligt att kunder, anställda liksom varumärket får leva vidare.

Hur länge har diskussionerna pågått kring affären?

— Det här är inget man direkt gör upp på två veckor. Om man ska gå tillbaka i tiden påbörjades de första samtalet kring detta för ungefär tre och ett halvt år sedan.

Det finns i dag inga planer på nedskärningar när de två delvis överlappande verksamheterna slås samman.  Jan-Bernhard Waage betonar för Sak & Liv att det kommer att ta ett antal månader innan alla pusselbitar är på plats.

— Nu ska vi arbeta igenom det här. Vi får möjlighet att skapa ett gemensamt kunderbjudande där vi kan ta det bästa från två världar. Det känns väldigt roligt att vi nu blir en så pass stor spelare när det gäller institutionell förvaltning, med 300 miljarder kronor i värdepappersfonder. Det innebär att vi kan göra ännu bättre upphandlingar för våra kunders räkning och komma med ett riktigt bra erbjudande framöver.

14 november, 2018
Gunnar Loxdal