Digitala förmedlaren Dr Jones crowdfundar via FoundedByMe

Det svenska Insurtechbolaget Insurance Simplified Europe AB, med varumärket ”Dr Jones”, har gått ut i en kampanj för att få in kapital via crowdfundingtjänsten FoundedByMe. 

Insurance Simplified Europe AB beskriver sig som en digital försäkringsmäklare. Man ger råd om försäkringar under varumärket ”Dr Jones”, med en AI-lösning som ser till att hitta rätt försäkringsskydd åt rätt försäkringstagare. Tjänsten finns i dag i form av en mobilapp på Apple App Store och Google Play.

Så här formuleras det i beskrivningen av bolaget i samband med crowdsourcing-kampanjen:

— Försäkringsbolagen kämpar idag med att göra deras produkter förståeliga. Produkterna består ofta av en stor mängd juridiska villkor som beskriver vad som skyddas och vad som inte skyddas. Människor kan vara dubbel- eller till och med trippelförsäkrade utan att veta om det, eller sakna försäkringsskydd helt och hållet. Detta resulterar ofta i att en försäkringstagare inte får ersättning när behovet uppkommer och kanske betalar försäkringspremier helt i onödan. Detta vill vi ändra på! Vår tjänst hjälper försäkringstagare att hitta rätt försäkring och att genom vara rätt försäkrad kan de få hjälp om något inträffar.

Intäkter till bolaget väntas komma in dels genom medlemsavgifter för de personer och företag som blir kunder, dels via provisioner i samband med försäkringsförmedling. Siktet är högt inställt inför framtiden: Avsikten är att bolaget år 2021 ska omsätta 700 miljoner kronor och då genomföra en börsnotering.

En första bredare marknadskampanj väntas genomföras senare i år då man bland annat lanserar ”Småföretagare produktportfölj”.

Erbjudandet om att köpa aktier avser B-aktier med ett röstvärde motsvarande 10 procent av röstvärdet för A-aktier. I skrivande stund har 17 investorer bidragit med 22 procent av det efterfrågade minimibeloppet på cirka 1 miljon kronor. Bolaget värderas i samband med crowdfundingen till cirka 21 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om Insurance Simplified och crowdfundingen. 

 

15 november, 2018
Gunnar Loxdal