Nytt inkomstbasbelopp: 64 400 kr – ingen broms på pensionerna 2019

Regeringen meddelar i dag att man fastställt inkomstbasbeloppet för år 2019 till 64 400 kronor och inkomstindex till 175,96. Man meddelar också att det inte kommer att bli någon broms i pensionssystemet nästa år.

Inkomstbasbeloppet påverkar bland annat nivån på den allmänna pensionen. Gränser för vilka inkomster som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Den nya nivån på inkomstbasbeloppet innebär att gränsen för intjäning av allmän pension år 2019 motsvarar en månadsinkomst på 43 309 kronor.

Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspension.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 är sedan tidigare fastställt till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor.

När det gäller balansen i det allmänna pensionssystemet konstaterar regeringen att balanstalet för 2019 är 1,0347. Eftersom balansen är över 1,0 kommer pensioner och pensionsrätter kommer att indexeras med inkomstindex.

21 november, 2018
Gunnar Loxdal