Pensionsmyndigheten stoppade 15 000 blanketter om fondbyte

Pensionsmyndigheten har under senare tid stoppat 15 000 blanketter med begäran om fondbyte. 

Bakgrunden är att det sedan halvårsskiftet finns ett förbud mot telefonförsäljning av rådgivning inom Premiepensionen och mot användande av försignerade fondbytesblanketter. De blanketter som har stoppats är undertecknade in blanco och ett par år gamla, vilket myndigheten inte tillåter enligt sina föreskrifter.

Berörda pensionssparare får besked om att bytet inte gått igenom.

22 november, 2018
Gunnar Loxdal