SD-riksdagsledamot kräver tak för flyttavgifter

Dennis Dioukarev, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, kräver i en motion att riksdagen ska besluta om ett tak för de avgifter som tas ut i samband med flytt av pensionsförsäkringar. 

I motionen anknyter han till diskussion i media om att flera livbolag valt att höja flyttavgifterna för pensionsförsäkringar i syfte att låsa in missnöjda kunder.

— Den allt mer dysfunktionella marknaden har bidragit till negativa inlåsningseffekter som har uppmärksammats i Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden 2017, heter det i motionen.

Dennis Dioukarev föreslår nu att riksdagen ska besluta att administrationskostnaden som försäkringsbolag tar ut i samband med flytt ska begränsas till högst 0,017—0,051 prisbasbelopp, vilket anses motsvara den verkliga kostnaden för bolagen. Detta motsvarar i dag cirka 800—2 400 kronor.  Dessutom föreslår han att försäkringsbolag inte ska ha rätt att ta ut några flyttavgifter alls efter fem år — för fondförsäkring — respektive tio år — för traditionell livförsäkring.

Här kan du ta del av hela motionen. 

22 november, 2018
Gunnar Loxdal