MySafety vann tvist om varumärket i Patent- och marknadsdomstolen

MySafety Försäkringar AB har vunnit i en tvist vid Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm, mot en företagare som marknadsfört sig under kännetecknet  MySafe när det gäller säkerhetstjänster som identitetsbevakning, it-säkerhet och krypterad e-post. 

MySafety väckte talan mot företagaren förra året, och menade att han gjorde sig skyldig till bland annat varumärkesintrång, upphovsrättsintrång och otillbörlig marknadsföring. Man krävde även att domänen mysafe.nu skulle avregistreras.

I början av detta år träffades en förlikning mellan parterna. Men eftersom MySafety menar att företagaren inte höll sig till vad som överenskommits gick man vidare med sin talan i domstolen.

I domen som föll under november håller domstolen med MySafety om att det skett varumärkesintrång med mera.

Domen innebär att företagaren nu förbjuds mot vite på 500 000 kronor att använda sig av kännetecknet MySafe. Han förbjuds också att använda sig av påståenden som ”Vi är ledande inom ID-skyddsbevakning, krypterad e-post, SSL-port och bakgrundskontroller”.

Utöver detta tvingas han att stå för rättegångskostnader på 560 000 kronor.

 

23 november, 2018
Gunnar Loxdal