Parterna uppvaktar Bolund för att stoppa nya tjänstepensionslagen

I dag måndag genomför PTK, LO och Svenskt Näringsliv en gemensam uppvaktning hos finansmarknadsminister Per Bolund för att stoppa den planerade lagstiftningen om regleringen av tjänstepensionsföretag.

Arbetsmarknadens parter liksom de stora partsbolagen har riktat omfattande kritik mot förslaget till ny lagstiftning om regleringen av den nya associationsformen tjänstepensionsföretag. Inte minst har man kritiserat att lagstiftningen utgår från kapitalkraven i Solvens 2-regelverket, och att svenska tjänstepensionsbolag därmed får en betydligt mer omfattande reglering än pensionsbolag i andra länder. Detta kan leda till sämre avkastning för de anställda och i förlängningen till att det blir omöjligt att erbjuda traditionell försäkring i Sverige, har det bland annat sagts i remissvaren på den nya planerade lagstiftningen. En risk som lyfts fram är också att svenska tjänstepensioner flyttar utomlands. Ytterligare kritik går ut på att den nya lagstiftningen riskerar att kraftigt inskränka parternas möjligheter att utforma pensionsplanerna.

Nu har parterna alltså beslutat sig för att genomföra en gemensam uppvaktning hos finansmarknadsminister Per Bolund för att förmå honom att stoppa eller skjuta upp den nya lagstiftningen, som utgår från EU:s IORP 2-direktiv.

– Det här är ett förslag som regeringen måste dra tillbaka. Sammantaget menar vi att det behövs ett helt nytt förslag. Vi bidrar gärna till att hjälpa regeringen, oavsett vilka partier som kommer att ingå i den framöver, med innehållet, säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar på Svenskt Näringslivs hemsida inför mötet i dag.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs syn på den nya tjänstepensionslagen.

26 november, 2018
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
9 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
12 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
16 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer