Parterna uppvaktar Bolund för att stoppa nya tjänstepensionslagen

I dag måndag genomför PTK, LO och Svenskt Näringsliv en gemensam uppvaktning hos finansmarknadsminister Per Bolund för att stoppa den planerade lagstiftningen om regleringen av tjänstepensionsföretag.

Arbetsmarknadens parter liksom de stora partsbolagen har riktat omfattande kritik mot förslaget till ny lagstiftning om regleringen av den nya associationsformen tjänstepensionsföretag. Inte minst har man kritiserat att lagstiftningen utgår från kapitalkraven i Solvens 2-regelverket, och att svenska tjänstepensionsbolag därmed får en betydligt mer omfattande reglering än pensionsbolag i andra länder. Detta kan leda till sämre avkastning för de anställda och i förlängningen till att det blir omöjligt att erbjuda traditionell försäkring i Sverige, har det bland annat sagts i remissvaren på den nya planerade lagstiftningen. En risk som lyfts fram är också att svenska tjänstepensioner flyttar utomlands. Ytterligare kritik går ut på att den nya lagstiftningen riskerar att kraftigt inskränka parternas möjligheter att utforma pensionsplanerna.

Nu har parterna alltså beslutat sig för att genomföra en gemensam uppvaktning hos finansmarknadsminister Per Bolund för att förmå honom att stoppa eller skjuta upp den nya lagstiftningen, som utgår från EU:s IORP 2-direktiv.

– Det här är ett förslag som regeringen måste dra tillbaka. Sammantaget menar vi att det behövs ett helt nytt förslag. Vi bidrar gärna till att hjälpa regeringen, oavsett vilka partier som kommer att ingå i den framöver, med innehållet, säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar på Svenskt Näringslivs hemsida inför mötet i dag.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs syn på den nya tjänstepensionslagen.

26 november, 2018
Gunnar Loxdal

Combined ratio för Protector i Sverige steg till 102,7 procent

30 minuter Läs mer
Pensionsmyndigheten: Pensionerna räknas upp 0,8 % nästa år
2 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Humlegårdens resultat sjönk till 384 miljoner kr
1 timme Läs mer

Eiopa: Corona-krisen gör att bolagen bör se över sina produkter

18 timmar Läs mer
Hovrätten sade nej till Allra — processen om skadestånd går vidare
19 timmar Läs mer
"Och mitt primitiva jag skulle gärna se att de skyldiga fick sina egna premiepensionskonton konfiskerade, som en extra straffpålaga."
Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman twittrar om domen i Falcon Funds-målet.
Länsförsäkringar: Tilliten ökar — men varierar stort över landet
19 timmar Läs mer
Jacob Schlawitz lämnar Aon — Allan Karlsen och Erik Skoog blir tf
23 timmar Läs mer
Modernas combined ratio sjönk till 82,4 procent under andra kvartalet
23 timmar Läs mer
Charlotte Rydin går från Alecta – blir chefsjurist på Swedbank
1 dag Läs mer
Söderberg & Partners handlar upp tågförsäkring åt länstrafikbolag
1 dag Läs mer
Rekordmånga fällningar hittills i år av Swedsecs disciplinnämnd
1 dag Läs mer