Parterna uppvaktar Bolund för att stoppa nya tjänstepensionslagen

I dag måndag genomför PTK, LO och Svenskt Näringsliv en gemensam uppvaktning hos finansmarknadsminister Per Bolund för att stoppa den planerade lagstiftningen om regleringen av tjänstepensionsföretag.

Arbetsmarknadens parter liksom de stora partsbolagen har riktat omfattande kritik mot förslaget till ny lagstiftning om regleringen av den nya associationsformen tjänstepensionsföretag. Inte minst har man kritiserat att lagstiftningen utgår från kapitalkraven i Solvens 2-regelverket, och att svenska tjänstepensionsbolag därmed får en betydligt mer omfattande reglering än pensionsbolag i andra länder. Detta kan leda till sämre avkastning för de anställda och i förlängningen till att det blir omöjligt att erbjuda traditionell försäkring i Sverige, har det bland annat sagts i remissvaren på den nya planerade lagstiftningen. En risk som lyfts fram är också att svenska tjänstepensioner flyttar utomlands. Ytterligare kritik går ut på att den nya lagstiftningen riskerar att kraftigt inskränka parternas möjligheter att utforma pensionsplanerna.

Nu har parterna alltså beslutat sig för att genomföra en gemensam uppvaktning hos finansmarknadsminister Per Bolund för att förmå honom att stoppa eller skjuta upp den nya lagstiftningen, som utgår från EU:s IORP 2-direktiv.

– Det här är ett förslag som regeringen måste dra tillbaka. Sammantaget menar vi att det behövs ett helt nytt förslag. Vi bidrar gärna till att hjälpa regeringen, oavsett vilka partier som kommer att ingå i den framöver, med innehållet, säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar på Svenskt Näringslivs hemsida inför mötet i dag.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs syn på den nya tjänstepensionslagen.

26 november, 2018
Gunnar Loxdal

Säkra Varberg tar över AssuransSelector AB i Helsingborg

3 timmar Läs mer
Carl-Viggo Östlund köpte aktier i Tryg för 88 000 kronor
3 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Länsförsäkringar: Vartannat barn är oförsäkrat på höstlovet
1 timme Läs mer

Movestic och Morgan Stanley lanserar ny fond med kapitalskydd

7 timmar Läs mer
Så vill Eiopa förändra dagens Solvens 2-regelverk
6 timmar Läs mer
"Alarmismen riskerar att skapa ångest och frustration snarare än medvetenhet och sparglädje."
Alectas pensionsekonom Staffan Ström gör ett inlägg i pennfajten med Skandia m fl i "skrämselpropaganda-debatten".
”Svenska folket vill veta mer om fondval i premiepensionen”
9 timmar Läs mer
Mark Bishop stämd i USA och Kanada på 478 miljoner kronor
1 dag Läs mer
Gjensidige förlänger sponsoravtal för svenskt tennis fram till år 2022
1 dag Läs mer
Även Saco går till attack mot de nya tjänstepensionslagarna
1 dag Läs mer
Förmedlarfirma i förlikningsavtal om mejladress till tidigare anställd
1 dag Läs mer
SSF: Cykelstölder har ökat hittills i år med 45 procent
1 dag Läs mer