M-motion kräver obligatorisk hemförsäkring i flerfamiljshus

Inför obligatoriska hemförsäkringar för boende i flerfamiljshus! Det kräver moderata riksdagsledamoten Anders Hansson i en riksdagsmotion. 

Anders Hansson pekar på att en hemförsäkring inte är någon garanti för att vara skyddad om man bor i ett flerfamiljshus. I motionen lyfter han fram problematiken att om en skada orsakas av en granne utan hemförsäkring, är det inte självklart att försäkringen täcker detta.

— Vi bör därför se över möjligheten till en obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus som likt en trafikförsäkring täcker de kostnader som man eventuellt orsakar för andra. Det skulle skapa en trygghet för boende i flerfamiljshus om olyckan skulle vara framme, skriver Anders Hansson i sin motion.

Här kan du läsa hela riksdagsmotionen om obligatorisk hemförsäkring.

28 november, 2018
Gunnar Loxdal