Brexitdrabbade VP-bolag kan få specialtillstånd i Sverige

Vad händer om det blir en hård brexit, det vill säga att Storbritannien lämnar EU i vår utan att det finns något samarbetsavtal på plats. Finansdepartementet har nu tagit fram ett lagförslag som innebär att brittiska värdepappersbolag under en övergångstid ska få fortsätta att verka i Sverige, utan tillstånd från Finansinspektionen. 

Kommer Storbritanniens framförhandlade avtal med EU att godkännas i det brittiska parlamentet? Det ser ut som om premiärminister Theresa May får en svår resa — inte minst när det gäller motståndarna i det egna partiet.

Men det vore förstås inte bra om alla band till Storbritannien och brittiska företag skulle klippas av bara för att lämnar EU utan avtal om övergångsregler, det som brukar kallas för ”hård brexit” eller att ”krascha ut ur EU”.

Finansdepartementet har nu lagt fram ett förslag som innebär att brittiska värdepappersbolag under en övergångsperiod efter landets utträde ur EU ska kunna fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder som de ingått avtal med före utträdet. Syftet är att undanröja risken för ett avbrott i tillgången till finansiella tjänster som behövs bland annat för hantering av derivatkontrakt som svenska företag har ingått med en motpart i Storbritannien.

Här kan du ta del av regeringens promemoria.

29 november, 2018
Gunnar Loxdal