Skandia: Riv upp straffskatten nu på sjukvårdsförsäkringar!

Det finns en möjlighet att de kommande veckorna riva upp straffbeskattningen på sjukvårdsförsäkringar, som försvårar för de arbetsgivare som väljer att ta hälsoansvar. Det skriver Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Kristina Hagström skriver i sin artikel att i väntan på en ny regering kan Moderaterna med en reservation i riksdagen — tillsammans med de andra riksdagspartierna som lovat att riva upp skatten — se till att skrota skatten på sjukvårdsförsäkringar. På så vis kan man sända en viktig principiell signal till alla arbetsgivare i Sverige som tar hälsoansvar, menar Kristina Hagström.

I debattartikeln pekar hon också på att Skandia räknat ut att samhällsförlusten för sjukskrivningar uppgår till hela 62 miljarder kronor. En ökande andel sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Skandias rapport visar att nästan varannan sjukskrivning i Sverige numera beror på någon form av psykisk ohälsa. Andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har på sju år ökat från 28 procent till 45 procent.

Kristina Hagström framhåller att införandet av sjukvårdsförsäkringar genom åren har hjälpt arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Drygt en halv miljon svenskar från alla inkomstgrupper får i dag en sådan försäkring betald av sin arbetsgivare.

— Korttidsfrånvaron har minskat med 25 procent för den som har en sjukvårdsförsäkring, skriver Kristina Hagström i debattartikeln.

Men den nya förmånsbeskattningen på dessa försäkringar, som innebär att en genomsnittlig medarbetare får sin skatt höjd med nästan 1 000 kronor per år, riskerar att bromsa denna utveckling, menar hon.

— Med en enkel reservation tillsammans med de andra riksdagspartierna som lovat att riva upp skatten kan regeringen Löfvens tankevurpa vara ett minne blott. Skatten på sjukvårdsförsäkringar bör skrotas, heter det i slutklämmen i artikeln.

Dagens Samhälle ges ut av SKL och riktar sig till beslutsfattare med koppling till kommuner och landsting.

Här kan du ta del av artikeln i Dagens Samhälle. 

5 december, 2018
Gunnar Loxdal