Pensionsmyndigheten: Gapet krymper mellan mäns och kvinnors pensioner

Gapet krymper! Diagrammet visar utvecklingen av gapet i inkomst- och tilläggspension mellan män och kvinnor i åldrarna 65 år och äldre under perioden 2003—2017. 

Lägre lön och kortare arbetstid gör kvinnors pension lägre än männens, framgår det i en rapport från Pensionsmyndigheten. Men rapporten visar också att gapet mellan kvinnors och mäns inkomstpension minskar.

På 14 år har skillnaden mellan kvinnor och mäns inkomst- och tilläggspensioner minska, från 50 procent 2003 till 29 procent 2017. Minskningen beror framförallt på att yngre generationer kvinnor förvärvsarbetar i högre utsträckning än tidigare generationer. Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomstpensioner är med andra ord i hög grad en generationsfråga.

Allra störst skillnad i intjäning mellan kvinnor och män syns under småbarnsåren. Kvinnor tjänar in till pensionen lika länge som män, cirka 42 år. Kvinnor och män börjar dessutom jobba ungefär samtidigt och går i pension vid ungefär samma ålder. Istället är det deltid och lägre lön som ger kvinnor den lägre pensionen.

– Det finns två komponenter som samverkar för att pensionsgapet finns kvar även för framtida pensionärer. Lägre löner i yrken där kvinnor är överrepresenterade och mer deltidsarbete ger dem lägre pensionsgrundande inkomst, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten och en av rapportförfattarna, i en kommentar.

I rapporten ”Varför får kvinnor och män olika mycket i inkomstpension?” studeras skillnaderna i inkomstpension mellan män och kvinnor. Rapporten har författats av Inger Johannisson, Tommy Lowén och Ingemar Svensson. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Här kan du ladda ned hela rapporten från Pensionsmyndigheten, genom att klicka på länken längst ned på sidan. 

6 december, 2018
Gunnar Loxdal