Söderberg & Partners kommenterar beslutet i Högsta domstolen

I förra veckan fattade Högsta domstolen beslut i ett mål som gäller hanteringen av den så kallade gryningsräden mot Söderberg & Partners under förra året. Visserligen avvisade HD talan från Söderberg & Partners — men domstolen konstaterar samtidigt att Konkurrensverket agerade på ett felaktigt sätt i samband med undersökningen. Charlotte Näsström Morén, tf informationschef på Söderberg & Partners, kommenterar utgången i målet.

Charlotte Näsström Morén vill lyfta fram att beslutet i HD inte innebär att Söderberg & Partners har förlorat mot Konkurrensverket.

Högsta domstolen kom fram till att Konkurrensverket gjort fel som själv, utan att fråga Kronofogdemyndigheten, tagit handlingar från Söderberg & Partners och därmed berövat Söderberg & Partners en domstolsprövning. För detta fel av verket har Söderberg & Partners rätt till skadestånd, säger Charlotte Näsström Morén:

— I grund och botten handlar frågan om det går att överklaga Konkurrensverkets beslut att beslagta och kopiera handlingar. Konkurrensverket har ansett att det inte gått, medan Söderberg & Partners har argumenterat för att en sådan rätt finns – på ett av två sätt. Det första sättet är att Konkurrensverket inte ska få besluta om kopiering eller beslag själv, utan det ska Kronofogdemyndigheten göra – och i förlängningen en domstol, om Söderberg & Partners väljer att överklaga. Det andra – alternativa – sättet, är att Konkurrensverkets beslut ska få överklagas direkt till domstol.

I sitt beslut konstaterar Högsta domstolen att Söderberg & Partners har rätt enligt det första alternativet; Konkurrensverket får inte på egen hand besluta om kopiering eller beslag. Därmed finns ingen rätt enligt det andra alternativet.

HD-beslutet innebär att Konkurrensverket nu har ändrat sina rutiner för att anpassas till den rätt till överklagande som Söderberg & Partners argumenterat för.

— Domstolsärendet gäller en viktig principiell fråga om vilka rättigheter ett företag har när det blir utsatt för en mycket ingripande och integritetskränkande åtgärd, där bland annat anställdas e-post och sparade dokument beslagtas och gås igenom av myndigheten. Söderberg & Partners har drivit frågan för att stärka rättssäkerheten inte bara i sitt eget ärende utan också för anställda och affärspartners vars korrespondens kopierats, i branschen och för företag i allmänhet. Det är därför tillfredsställande att Högsta domstolen nu kommit fram till att Konkurrensverket gjort fel och att verket som en direkt följd av Söderberg & Partners domstolsärende nu ändrar sina rutiner. Den ökade rättssäkerheten kommer alla att vinna på, säger Charlotte Näsström Morén avslutningsvis.

6 december, 2018
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

17 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

22 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer