Söderberg & Partners kommenterar beslutet i Högsta domstolen

I förra veckan fattade Högsta domstolen beslut i ett mål som gäller hanteringen av den så kallade gryningsräden mot Söderberg & Partners under förra året. Visserligen avvisade HD talan från Söderberg & Partners — men domstolen konstaterar samtidigt att Konkurrensverket agerade på ett felaktigt sätt i samband med undersökningen. Charlotte Näsström Morén, tf informationschef på Söderberg & Partners, kommenterar utgången i målet.

Charlotte Näsström Morén vill lyfta fram att beslutet i HD inte innebär att Söderberg & Partners har förlorat mot Konkurrensverket.

Högsta domstolen kom fram till att Konkurrensverket gjort fel som själv, utan att fråga Kronofogdemyndigheten, tagit handlingar från Söderberg & Partners och därmed berövat Söderberg & Partners en domstolsprövning. För detta fel av verket har Söderberg & Partners rätt till skadestånd, säger Charlotte Näsström Morén:

— I grund och botten handlar frågan om det går att överklaga Konkurrensverkets beslut att beslagta och kopiera handlingar. Konkurrensverket har ansett att det inte gått, medan Söderberg & Partners har argumenterat för att en sådan rätt finns – på ett av två sätt. Det första sättet är att Konkurrensverket inte ska få besluta om kopiering eller beslag själv, utan det ska Kronofogdemyndigheten göra – och i förlängningen en domstol, om Söderberg & Partners väljer att överklaga. Det andra – alternativa – sättet, är att Konkurrensverkets beslut ska få överklagas direkt till domstol.

I sitt beslut konstaterar Högsta domstolen att Söderberg & Partners har rätt enligt det första alternativet; Konkurrensverket får inte på egen hand besluta om kopiering eller beslag. Därmed finns ingen rätt enligt det andra alternativet.

HD-beslutet innebär att Konkurrensverket nu har ändrat sina rutiner för att anpassas till den rätt till överklagande som Söderberg & Partners argumenterat för.

— Domstolsärendet gäller en viktig principiell fråga om vilka rättigheter ett företag har när det blir utsatt för en mycket ingripande och integritetskränkande åtgärd, där bland annat anställdas e-post och sparade dokument beslagtas och gås igenom av myndigheten. Söderberg & Partners har drivit frågan för att stärka rättssäkerheten inte bara i sitt eget ärende utan också för anställda och affärspartners vars korrespondens kopierats, i branschen och för företag i allmänhet. Det är därför tillfredsställande att Högsta domstolen nu kommit fram till att Konkurrensverket gjort fel och att verket som en direkt följd av Söderberg & Partners domstolsärende nu ändrar sina rutiner. Den ökade rättssäkerheten kommer alla att vinna på, säger Charlotte Näsström Morén avslutningsvis.

6 december, 2018
Gunnar Loxdal