Arbetsgivarnas avsättningar till tjänstepension ökar 14,4 % i år

Dags att rita om pyramiden? Inom några få år kan avsättningarna till tjänstepension uppgå till ett högre belopp än avsättningarna till inkomstpension. 

Arbetsgivarnas avsättning till tjänstepension för anställda kommer i år att uppgå till 215,7 miljarder kronor, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Det är en ökning med hela 14,4 procent jämfört med föregående år då motsvarande siffra uppgick till 188,5 miljarder kronor. 

Pensionsmyndigheten har presenterat en beräkning av de samlade avsättningarna till pensions, när man summerar allmän pension och arbetsgivarbetald tjänstepension. Drygt 520 miljarder kronor att avsättas till svenska folkets pensionskonton, uppskattar Pensionsmyndigheten. Detta motsvarar en ökning med 8,5 procent jämfört med 2017 då motsvarande summa var 483 miljarder kronor.

Av de drygt 520 miljarder kronor i pensionsinsättningar som Pensionsmyndigheten har summerat gäller större delen den allmänna inkomstpensionen, där 267 miljarder kronor bokförs på våra allmänna pensionskonton. Det motsvarar i snitt 45 940 kronor per person på 5 817 105 pensionssparares inkomstpensionskonton. Beloppet har ökat jämfört med förra året då 255 miljarder kronor kronor sattes in, vilket motsvarar en ökning med 4,7 procent. Detta beror på att den samlade lönesumman har ökat jämfört med föregående år.

Den maximala insättning till inkomstpensionen ligger på 73 800 kronor, beroende på att inkomster över taket på drygt 38 000 kronor per månad inte genererar inkomstpension. Den samlade behållningen på svenska folkets inkomstpensionskonton uppgick före årets insättningar till 9 080 miljarder kronor. Utöver det finns 1 412 miljarder kronor fonderat i buffertfonder i AP-fondsystemet.

Insättningarna till premiepensionskonton påbörjas på måndag kväll, den 10 december. Totalt sätts 41,4 miljarder kronor in på svenska folkets premiepensionskonton, en ökning på 4,8 procent. Insättningen är i genomsnitt på 7 247 kronor per sparare, och maximal insättning uppgår till 11 636 kronor för hela året.

Allra störst ökning i procent räknat är det i år för den arbetsgivarbetalda tjänstepensionen som enligt Pensionsmyndigheten väntas öka med hela 14,4 procent från 188,5 till 215,7 miljarder kronor. Det framgår inte av Pensionsmyndighetens information varför ökningen är så dramatisk jämfört med ökningen av avsättningarna för den allmänna pensionen, men en förklaring skulle kunna vara att många anställda börja tjäna in pengar över taket. Tjänstepensionsavsättningen för högre löner uppgår för i de dominerande tjänstepensionsavtalen till 30 procent av lönen, medan avsättningen under taket uppgår till 4,5 procent av lönen.

Detta ger i blixtbelysning en bild av den ökade betydelsen för tjänstepensionen.

Om man — som en ren räkneövning — antar att ökningstakten kommer att vara densamma för tjänstepensionsavsättningarna och för den allmänna pensionen de närmaste åren, kommer avsättningarna till tjänstepension inom tre år att vara högre än avsättningarna till inkomstpensionen.

Pensionsavsättningar per år (miljarder kronor)

2018 2017 Ökning
Inkomstpension 267,0 255,0 4,7%
Premiepension 41,4 39,5 4,8%
Tjänstepension 215,7 188,5 14,4%
Totalt 524,1 483,0 8,5%

Källa: Pensionsmyndigheten, bearbetning av Sak & Liv

7 december, 2018
Gunnar Loxdal