LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildar partsgemensamt EU-råd

Svenskt Näringsliv, PTK och LO har gemensamt bildat det nya Arbetsmarknadens EU-råd. Avsikten är att värna kollektivavtalsmodellen i förhållande till nya regelverk på EU-nivå.

Arbetsmarknadens parter har mer gemensamt än man ibland festas att tro.

Visserligen finns det en naturlig och inneboende motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men bortsett från denna självklara rollfördelning är man överens om mycket, exempelvis att lagstiftare så långt som möjligt ska hålla sina fingrar borta från sådant som arbetsmarknadens parter klarar bäst själva genom partsförhandlingar.

Detta har inte minst blivit tydligt under höstens regeringsförhandlingar — och i diskussionen om regelverket för tjänstepensionsbolag där parterna gjort gemensam sak.

I en debattartikel i dag heter det att den kontinentaleuropeiska modellen med ett större politiskt inflytande över arbetsmarknadsfrågorna har starka förespråkare inom EU. Det innebär att den svenska kollektivavtalsmodellen utsätts för allt fler påfrestningar. Det måste parterna förhålla sig till, heter det i debattartikeln på LO:s tidning arbetet.se.

— Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker, heter det i det gemensamma ställningstagandet från företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Avsikten är bland annat att parterna inom ramen för Arbetsmarknadens EU-råd ska kunna komma fram till gemensamma ställningstaganden som ökar möjligheterna att påverka  den svenska regeringen och EU:s aktörer.

— Det ligger därför i vårt gemensamma intresse att hitta garantier för parternas autonomi och avtalsfrihet. Lagstiftningsinitiativen på EU-nivå kommer inte att avstanna. Vi är övertygade om att Arbetsmarknadens EU-råd kommer att ha en viktig uppgift nu och i framtiden, heter det i artikeln som har undertecknats av Peter Jeppsson, vice VD vid Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Martin Linder, ordförande för PTK.

Här hittar du debattartikeln på arbetet.se

10 december, 2018
Gunnar Loxdal

Säkra Varberg tar över AssuransSelector AB i Helsingborg

4 timmar Läs mer
Carl-Viggo Östlund köpte aktier i Tryg för 88 000 kronor
3 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Länsförsäkringar: Vartannat barn är oförsäkrat på höstlovet
2 timmar Läs mer

Movestic och Morgan Stanley lanserar ny fond med kapitalskydd

7 timmar Läs mer
Så vill Eiopa förändra dagens Solvens 2-regelverk
6 timmar Läs mer
"Är det rimligt att spararna ska stå för pensionsjättarnas lönekostnader för 10 år sen?"
Johanna Kull, sparekonom på Avanza, ifrågasätter det föreslagna regelverket för kostnadsuttag vid flytt mellan fondförsäkringsbolag.
”Svenska folket vill veta mer om fondval i premiepensionen”
9 timmar Läs mer
Mark Bishop stämd i USA och Kanada på 478 miljoner kronor
1 dag Läs mer
Gjensidige förlänger sponsoravtal för svenskt tennis fram till år 2022
1 dag Läs mer
Även Saco går till attack mot de nya tjänstepensionslagarna
1 dag Läs mer
Förmedlarfirma i förlikningsavtal om mejladress till tidigare anställd
1 dag Läs mer
SSF: Cykelstölder har ökat hittills i år med 45 procent
1 dag Läs mer