LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildar partsgemensamt EU-råd

Svenskt Näringsliv, PTK och LO har gemensamt bildat det nya Arbetsmarknadens EU-råd. Avsikten är att värna kollektivavtalsmodellen i förhållande till nya regelverk på EU-nivå.

Arbetsmarknadens parter har mer gemensamt än man ibland festas att tro.

Visserligen finns det en naturlig och inneboende motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men bortsett från denna självklara rollfördelning är man överens om mycket, exempelvis att lagstiftare så långt som möjligt ska hålla sina fingrar borta från sådant som arbetsmarknadens parter klarar bäst själva genom partsförhandlingar.

Detta har inte minst blivit tydligt under höstens regeringsförhandlingar — och i diskussionen om regelverket för tjänstepensionsbolag där parterna gjort gemensam sak.

I en debattartikel i dag heter det att den kontinentaleuropeiska modellen med ett större politiskt inflytande över arbetsmarknadsfrågorna har starka förespråkare inom EU. Det innebär att den svenska kollektivavtalsmodellen utsätts för allt fler påfrestningar. Det måste parterna förhålla sig till, heter det i debattartikeln på LO:s tidning arbetet.se.

— Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker, heter det i det gemensamma ställningstagandet från företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Avsikten är bland annat att parterna inom ramen för Arbetsmarknadens EU-råd ska kunna komma fram till gemensamma ställningstaganden som ökar möjligheterna att påverka  den svenska regeringen och EU:s aktörer.

— Det ligger därför i vårt gemensamma intresse att hitta garantier för parternas autonomi och avtalsfrihet. Lagstiftningsinitiativen på EU-nivå kommer inte att avstanna. Vi är övertygade om att Arbetsmarknadens EU-råd kommer att ha en viktig uppgift nu och i framtiden, heter det i artikeln som har undertecknats av Peter Jeppsson, vice VD vid Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Martin Linder, ordförande för PTK.

Här hittar du debattartikeln på arbetet.se

10 december, 2018
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

11 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"One Hedvig took Sweden into the quarter-finals. Another takes Sweden into the future."
Försäkringsbolaget Hedvig försöker sola sig i glansen av målvaktsinsatsen i Sveriges åttondelsfinal i fotbolls-VM.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer