M-motion kräver obligatorisk reseförsäkring för sjuktransport

Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot, kräver i en motion att riksdagen beslutar om en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige. 

I sin motion skriver hon att svenskarna tillhör de folk i världen som gör flest utlandsresor. Om någon blir sjuk utomlands kan kostnaderna för sjukvård och sjukresor bli höga. De flesta hemförsäkringar täcker akuta sjukvårdskostnader, men inte alltid hemtransport.

Svenska ambassader och konsulat kan inte — och ska inte — stå för den typen av kostnader.

— En obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige skulle kunna vara ett sätt att slippa hamna i situationer där sjuka svenskar blir fast utomlands, skriver hon i sin motion och påpekar att obligatoriska försäkringar finns på andra områden, exempelvis trafikförsäkringar.

Därför vill Lotta Olsson nu se över möjligheten att införa en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnader för sjuktransporter.

Här kan du läsa hela motionen. 

11 december, 2018
Gunnar Loxdal