Danska Qudos likvideras efter inspektion från tillsynsmyndigheten

Det danska försäkringsbolaget Qudos Insurance A/S har försatts i likvidation. Beslutet om likvidation fattades av bolaget den 27 november. Likvidationen beslutades sedan tillsynsmyndigheten Finanstilsynet i Danmark genomfört en inspektion av bolaget. 

Qudos har sålt skadeförsäkring via agenter och försäkringsförmedlare. Förra året hade bolaget en premieintäkt på drygt 1 miljard DKK.

Vid en inspektion i oktober i år konstaterade Finanstilsynet att bolagets tillgångar och förpliktelser hade värderats på ett felaktigt sätt, och att man därför inte längre uppfyllde kravet på erforderligt solvenskapital. Bolaget upphörde därefter att teckna ny affär. Enligt tillsynsmyndighetens bedömning hade bolaget avsatt drygt 700 miljoner DKK för lite till sin skadereserv.

— Finanstilsynet gör värderingen att det är en betydande risk för att bolaget inte kommer att vara i stånd att uppfylla alla sina förpliktelser, skrev Finanstilsynet bland annat i sin rapport.

Här kan du läsa Finanstilsynets rapport om bolagets solvenssituation. 

13 december, 2018
Gunnar Loxdal

Åklagaren har nu överklagat domen i Allra-målet till Svea hovrätt

2 dagar Läs mer
Folksam: Michael Kjeller ny vice VD – Britta Burreau lämnar koncernledningen
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
16,2 procents avkastning för Kyrkans Pensionskassa 2019
2 dagar Läs mer

Fondslakten! FI vill bara ha 10—15 olika premiepensionsfonder

2 dagar Läs mer
Agria: Så här mycket älskar vi våra husdjur!
2 dagar Läs mer
"Vore det inte bättre att svenskt pensionskapital satsades ännu mer på svenska aktier som skapar svenska arbetstillfällen?"
Investment AB Spiltans VD Per H Börjesson reflekterar över premiepensionsutredningens förslag.
AMF blir storägare i Mathem genom investering på 280 Mkr
2 dagar Läs mer
FOLO ökade till 118,6 miljarder kr i fondförsäkringstillgångar
2 dagar Läs mer
Maria Ziv lämnar If för att gå till Max Burgers
2 dagar Läs mer
Skadebolagen i LF-gruppen gick med 12,2 miljarder kronor i vinst 2019
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringars två livbolag förvaltar sammanlagt 273 Mdr kr
3 dagar Läs mer
FI ska granska skadereglering, försäkringsdistribution och flytt
3 dagar Läs mer