S-riksdagsledamöter motionerar om rättssäker trafikförsäkring

Johanna Haraldsson, i Riksdagen för S.

I en riksdagsmotion undertecknad av bland annat den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson krävs att Riksdagen beslutar om att ta initiativ till — vad motionärerna beskriver som — en mer rättssäker trafikförsäkring.

Enligt motionärerna får dagens trafikförsäkring kritik av skadelidande och anhöriga för att inte vara tillräckligt rättssäker, speciellt vid olyckor med nackskador. Därför vill man nu se förändringar av regelverket för trafikförsäkringen, som föreslagits i anslutning till att Finansinspektionen och Socialstyrelsen sett över hanteringen av trafikskador.

— Nu finns ett bra underlag för regeringen att gå vidare med att fatta välgrundade beslut och lägga förslag till riksdagen för en mer rättssäker trafikförsäkring och bättre vård baserad på aktuell kunskap och forskning, heter det i motionen.

Vid sidan av Johanna Haraldsson står även de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry Niemi och Hillevi Larsson bakom motionen.

Här hittar du den motionen.

Ytterligare en motion från en socialdemokratisk riksdagsledamot handlar om att förändra villkoren för trafikförsäkringen. Det är Adnan Dibrani som vill att riksdagen ska överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser. Han pekar på hur dyrt det kan bli att driva en process mot ett försäkringsbolag om man inte är nöjd med bolagets och trafikskadenämndens beslut, och att man tvingas stå för hela rättegångskostnaderna om man förlorar tvisten.

— Bristerna i dagens system torde vara uppenbara och bör ses över så att vi får ett rättssäkert system som inte tvingar eller avskräcker enskilda från att driva process mot exempelvis försäkringsbolag. Att den möjligheten finns är en viktig rättssäkerhetsprincip, skriver Adnan Dibrani i sin motion.

Den motionen hittar du här.

13 december, 2018
Gunnar Loxdal
ANNONS

Saab beslutade om likvidation för det svenska captivebolaget Lansen

11 timmar Läs mer
FI tillstyrker förslagen om retroaktiv flytträtt
8 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
mySafety och SPF Seniorerna ger ut guidebok om nätbedrägerier
9 timmar Läs mer

WTW vann i upphandlingstvist: Olagligt att kräva Insureseclicens

1 dag Läs mer
ANNONS
FI: Så ser Eiopa på bolagens bedömningar av klimatrisker
10 timmar Läs mer
"Pensionsgruppens inre liv har kvalitéer som en skicklig dramatiker troligen skulle kunna göra till en framgång på teaterscenen. Varför inte under titeln: Personkrets +65 - Ett drömspel om en trygg pension!?"
Håkan Svärdman på Twitter apropå Ardalan Shekarabis solospel.
LF: Tre av tio lägger vikt vid ansvarsfulla pensionsinvesteringar
14 timmar Läs mer
Finanstilsynet oroas av Insrs solvens – kräver att avvecklingen påskyndas
15 timmar Läs mer
M-riksdagsfråga: Vad händer med pensionsavgiften över taket?
1 dag Läs mer
Ny utredning ska belysa de höjda premierna för djurförsäkring
1 dag Läs mer
Skandia Idéer för Livet i strategiskt partnerskap med Sparks Generation
1 dag Läs mer
Tydligas samarbetspartner Alpcot noteras på First North
1 dag Läs mer