Nordea Liv & Pension tecknar samarbetsavtal med WWF

Nordea Liv & Pension Sverige har tecknat ett samarbetsavtal med Världsnaturfonden, WWF. 

Avsikten är att avtalet ska bidra  till ökad kunskap om hållbara investeringar och främja kunskapsutbytet om investeringar i linje med Parisavtalet. Målet är att göra finansiella flöden förenliga med en omställning mot låga växthusgasutsläpp och en utveckling som är motståndskraftig till klimatförändringar.

Avtalet mellan Nordea Liv & Pension och WWF består inledningsvis av portföljanalys, integrering och samverkan.

— Vi är väldigt glada över samarbetet med WWF som är ett viktigt steg i vår utveckling inom hållbarhetsområdet. Den nya metoden innebär att vi använder en så kallad framåtblickande scenarioanalys. Metoden kallas för PACTA och visar hur väl portföljers innehav i noterade aktier och företagsobligationer stämmer överens med Parisavtalets klimatmål. Vi är övertygade om att företag med aktivt klimatarbete skapar förutsättningar för hög avkastning och att våra kunder uppskattar Nordeas påverkansarbete för en mer hållbar framtid, säger Johan Nystedt, VD Nordea Liv & Pension Sverige, i en presskommentar.

Här hittar du mer information om samarbetsavtalet. 

14 december, 2018
Gunnar Loxdal