Hård kritik från FTF mot det prestationslösa pensionssystemet

Prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet, konstaterar FTF i rapporten ”Det prestationslösa pensionssystemet” skriven av den samhällspolitiske chefen Håkan Svärdman. För flera grupper i samhället påverkas inte den allmänna pensionen av arbetsinkomsten, trots ett långt arbetsliv. Detta gäller bland annat utrikesfödda, där effekten kan bli att den som arbetat större delen av livet i Sverige får en pension som knappt är högre än för någon som inte arbetat alls. FTF planerar nu att under nästa år lansera ett pensionspolitiskt program. 

När det nya allmänna pensionssystemet lanserades, hette det nu skulle alla år i arbetslivet bidra till pensionen.

Men i själva verket drabbas stora grupper av anställda av att deras arbetsår knappt har någon betydelse alls för nivån på den allmänna pensionen.

Som systemet är konstruerat krävs i dag minst 41 arbetsår med en genomsnittlig månadslön på 33 700 kr för att nå över gränsen för garantipension, framgår det av FTF:s rapport.

— Systemet bygger på att den allmänna pensionen ska baseras på prestation, men vår nya undersökning visar att det inte gäller alla i praktiken. Många utrikesfödda som jobbat större delen av livet i Sverige får en pension som i bästa fall är några hundra kr högre per månad jämfört med att inte arbetat alls, säger Håkan Svärdman i en kommentar till rapporten.

— Idag är närmare hälften av de utrikesfödda pensionärerna hänvisade till grundskyddets bidragssystem. Utan en pensionsreform som gör att prestation i arbetslivet räknas för alla, kommer statens kostnad för grundskyddet att fördubblas till år 2060, säger Håkan Svärdman.

Enligt FTF är det utrikesfödda, kvinnor och småföretagare som drabbas mest av det allt mer prestationslösa pensionssystemet.

FTF planerar nu att ta fram ett helt pensionspolitiskt program, som kommer att presenteras under nästa år.

Med utgångspunkt från den senaste rapporten har FTF tre reformförslag för att öka prestationens betydelse i det allmänna pensionssystemet:

1. Höj pensionsavgiften vid arbetslöshet, föräldraledighet och sjukfrånvaro
Genom att höja pensionsavgiften vid arbetslöshet, föräldraledighet och sjukfrånvaro skulle pensionsinbetalningen till den allmänna pensionen höjas med 20—30 procent.

2. Skapa ett skattegynnat långsiktigt privat pensionssparande
FTF vill göra det förmånligt att löneväxla även under pensionssystemet intjänandetak på 7,5 inkomstbasbelopp. Dessutom vill man att det skapas en ny form av skattegynnat privat pensionssparande, för att uppmuntra även personer med månadsinkomst under 42 000 kronor att ta eget ansvar för att förbättra sin allmänna pension.

3. Inkomstindexera garantipensionen
Genom att inkomstindexera garantipensionen höjs den och blir delvis självfinansierad genom att behovet av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg minskar, menar FTF.

Här kan du ta del av hela rapporten.

17 december, 2018
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

11 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
18 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

16 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
13 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
18 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
19 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer