AMF, LF Nya och SPP får högst betyg i Söderbergs hållbarhetsrapport

AMF, Länsförsäkringar Nya och SPP är de tre aktörer som får högst betyg i Söderberg & Partners senaste hållbarhetsanalys av svenska pensionsbolag. Men fortfarande är det mycket som återstår för att spararna ska få ett större inflytande över sitt pensionskapital, heter det i hållbarhetsanalysen som publiceras idag.

Söderberg & Partners publicerade i dag sin hållbarhetsanalys av svenska pensionsbolag. Analysen publiceras för femte gången sedan starten 2015 och tar hänsyn både till hur innehaven väljs ut och hur pensionsbolagen påverkar företag att bli mer hållbara.

Fokus i denna rapport har bland annat legat på i vilken utsträckning pensionsbolagen använder pensionskapitalet för att driva påverkansarbete inom fyra olika områden; minskade koldioxidutsläpp, barnarbete, skatt och jobb. Sammanlagt har tolv olika pensionsbolag analyserats.

— Vi är övertygade om att ett ökat inflytande från spararnas sida ökar deras intresse och engagemanget i pensionssparandet. Samtidigt blir spararna mer delaktiga i att bidra till en bättre, mer hållbar värld, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners, i en presskommentar.

Söderberg & Partners konstaterar att pensionsbolagen i stor utsträckning arbetar aktivt med att motverka barnarbete och att minska bolags koldioxidutsläpp och portföljernas koldioxidavtryck. Däremot finns en stor förbättringspotential för hur pensionsbolagen arbetar med investeringar som leder till jobb, och att företagen ska betala rätt skatt i Sverige.

—Att pensionskapitalet ska främja bolag som betalar full skatt i Sverige är viktigt för många sparare. Lika viktigt är att kapitalet främjar jobb i Sverige. Det kan vara värt att tänka på för många av pensionsbolagen.

• AMF, Länsförsäkringar Nya och SPP är de tre bolag som får högsta betyg — grönt ljus — när Söderberg & Partners väger samman betygen i de tre kategorierna: Process för hållbara investeringar, Påverkansarbete och Hållbarhetsambitioner och värdeskapande. 

• Betyget gult ljus får Alecta, Folksam, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Gamla, Nordea Liv, Skandia och Swedbank Försäkring.

• KPA, SEB Gamla och SEB Pension & Försäkring är de tre bolag som får rött ljus i sammanställningen.

Här kan du läsa hela rapporten om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. 

20 december, 2018
Gunnar Loxdal