Folksamgruppen och AMF investerar 1,5 miljarder kronor i Volvo Cars

Folksamgruppen och AMF meddelar i dag att man köper ytterligare preferensaktier i Volvo Cars. Folksamgruppen och AMF ökar sina innehav med 750 miljoner kronor var, i samband med att Första AP-fonden säljer ut sitt innehav. 

Sedan tidigare har Folksam preferensaktier i Volvo Cars för 1 miljard kronor. För Folksams del fördelar sig den nya investeringen enligt följande: Folksam Liv 375 miljoner kronor, Folksam Sak 75 miljoner kronor och KPA Pensionsförsäkring 300 miljoner kronor. Vid eventuell notering av Volvo Cars konverteras preferensaktierna till nya stamaktier.

— Den här investeringen ger våra sparkunder en bra riskjusterad avkastning, samtidigt som de får möjligheten att öka sitt ägande i ett bolag med stark anknytning till svensk industri.Volvo Cars är idag lönsamt, har en tydlig tillväxtplan och höga ambitioner när det gäller frågor som elektrifieringsstrategier och självkörande bilar. Därför är vi mycket glada över att få öka vårt engagemang i bolaget, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, i en presskommentar.

AMF har sedan tidigare investerat 2,5 miljarder kronor i Volvo Cars-preferensaktier. Men de tillkommande 750 miljoner kronor uppgår investeringen till totalt 3 250 miljoner kronor.

— Vi är glada över möjligheten att öka vårt engagemang i Volvo Cars. Investeringen ger våra sparare en bra stabil avkastning i förhållande till risk, och har potential att växa i betydelse vid en eventuell framtida börsnotering. Volvo Cars är ett välskött lönsamt bolag med en robust forsknings- och tillväxtstrategi, och har goda möjligheter att möta även ett mer utmanande marknadsläge. Volvo Cars är därutöver ett bolag som slår ann en särskild sträng hos många svenskar givet sin historia, och bidrar på ett positiv sätt till Sveriges ställning som framgångsrik industri- och forskningsnation, säger Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF, i sin kommentar.

Första AP-fonden köpte preferensaktierna när det var aktuellt med en snar börsnotering för Volvo Cars. En orsak till försäljningen är att planerna lagts på is tidigare i höst. AP-fonden måste därför sälja aktierna för att inte bryta mot sitt regelverk när det gäller onoterade innehav.

21 december, 2018
Gunnar Loxdal