Skandia Liv beslutade att lyfta premietaket den 2 januari

Skandia meddelar i dag att premietaket kommer att tas bort den 2 januari 2019. 

Premietaket för nyteckning av kapitalförsäkringar och kapitallivräntor uppgår i dag till 1 000 000 kronor.

Så här skriver Skandia i en kommentar till beslutet att ta bort taket:

— Vi gör bedömningen att vi är i ett sådant läge att taket kan lyftas. Den kollektiva konsolideringen är på en lägre nivå och vi har sänkt återbäringsräntan till 5 procent sedan 1 december.

21 december, 2018
Gunnar Loxdal