Svensk Försäkring ordnar seminarium om EU:s nya hållbarhetsplan

Svensk Försäkring arrangerar den 17 januari ett seminarium om hållbarhetsfrågor med utgångspunkt från EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. 

Vid seminariet diskuteras bland annat vilka konsekvenser handlingsplanen kan få för konsumenter, företag och finansmarknaden.

Så här skriver Svensk Försäkring i sin inbjudan till seminariet:

— Försäkringsbranschen har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och för många företag är det en viktig profilfråga. Genom EU-kommissionens handlingsplan med 27 åtgärder inom 10 områden förändras dock spelplanen eftersom hållbarhetsfrågorna nu integreras i den finansiella lagstiftningen. Är det rätt väg att gå? Vad innebär det för företagen och finansmarknaden? Är det rimligt att lägga ansvaret på individer och företag? Eller bör staten ta ett större ansvar?

Här finns mer information om seminariet. 

21 december, 2018
Gunnar Loxdal