Collectum: 8,3 miljarder kr försvinner i onödiga ITP-avgifter

De ITP-försäkrade betalar för höga avgifter alldeles i onödan. Collectum har räknat ut att privatanställda tjänstemän under en tioårsperiod beräknas betala 8,3 miljarder kronor i onödigt höga pensionsavgifter och utebliven avkastning genom att de inte flyttar sina redan intjänade tjänstepensionspengar till nya upphandlade alternativ med lägre avgifter.

– Många fler borde flytta sin tjänstepension till ett sparande med lägre avgifter. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 20 procent mer i framtida pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum, i en presskommentar.

Förklaringen till att många kan öka sin framtida pension genom att flytta redan intjänade ITP-pengar är att avgifterna i dag är en tredjedel jämfört med samma fonder på den öppna marknaden. Trots att möjligheten till pensionsflytt har funnits sedan 2007 är det bara 26 procent av tjänstemännen som har utnyttjat detta. Enligt Collectums beräkningar innebär det att landets privatanställda tjänstemän i dag tillsammans har mer än 53 miljarder kronor kvar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till den egna pensionen, i stället för att försvinna som höga avgifter och utebliven avkastning, säger Tomas Carlsson.

Collectum har upphandlat tjänstepensionsförvaltare vid fyra tillfällen. Den senaste upphandlingen trädde i kraft den 1 oktober 2018. Sedan den första upphandlingen 2007 har den genomsnittliga avgiften minskat med 78 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.

27 december, 2018
Gunnar Loxdal