Greater Than beslutade om nyemission på 25 miljoner kronor

Greater Than meddelar att man avser att genomföra en nyemission av 25 miljoner kronor, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Enligt Greater Than ska pengarna användas för att expandera försäljningen till befintliga kunder och nya kunder på nya marknader.

— Greater Thans teknikplattform Enerfy väcker intresse från både försäkringsbolag och biltillverkare runt om i världen och Bolaget förväntar sig fortsatt stark tillväxt. Med ytterligare kapital har Bolaget möjlighet att snabbare ta tillvara på dessa affärsmöjligheter. En målsättning med Företrädesemissionen är också att öka likviditeten i Bolagets aktie, heter det i informationen från bolaget.

Företrädesrätten för befintliga aktieägare innebär att för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 2 januari erhålls en teckningsrätt. Teckningskursen är på 37,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att emissionen fulltecknas tillförs Greater Than cirka 25 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 4 januari till och med den 18 januari.

Keel Capital, som i dag äger drygt 8 procent av bolaget, har åtagit sig att garantera teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

27 december, 2018
Gunnar Loxdal