HFD undanröjde SEB Trygg Liv Gamlas förhandsbesked om skatt

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked om avkastningsskatt till Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Högsta förvaltningsdomstolen menade att ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden inte ansågs vara av vikt för sökanden, och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Ska försäkringsrörelse med mottagen återförsäkring beskattas med avkastningsskatt eller med inkomstskatt? Den frågan ställde Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv till Skatterättsnämnden.

Normalt beskattas livbolags verksamhet med avkastningsskatt. Men det finns undantag. Tillgångar och skulder som avser vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar omfattas inte av avkastningsskatten. I stället ska inkomster i form från sådana försäkringar inkomstbeskattas. Men vad gäller egentligen för mottagen återförsäkring i ett livbolag — är det en rörelse som ska inkomstbeskattas eller belastas med avkastningsskatt?

Skatterättsnämnden beslutade i våras, på förfrågan från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, att denna typ av verksamhet skulle omfattas av avkastningsskatt.

Skatteverket uppskattade inte beslutet. Istället överklagade man Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen, och krävde att domstolen skulle besluta att återförsäkring skulle omfattas av inkomstskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen valde att först ta ställning till om det verkligen fanns förutsättningar för Skatterättsnämnden att pröva Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs ansökan om förhandsbesked. Domstolen kom till slutsatsen att det inte var motiverat att meddela något förhandsbesked.

— Det kan konstateras att ansökningen gäller en verksamhet som bolaget redan bedriver. Bolaget har inte anfört att det står inför något handlingsalternativ som kan påverkas av svaret på den ställda frågan. Mot denna bakgrund kan det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses vara av vikt för bolaget att förhandsbesked lämnas, heter det i domen.

Högsta förvaltningsdomstolen såg heller inget skäl till ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande av den ställda frågan.

— Av det anförda följer att Skatterättsnämnden inte borde ha prövat ansökningen. Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas, heter det i beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen.

Här kan du ta del av domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

27 december, 2018
Gunnar Loxdal

Åklagaren har nu överklagat domen i Allra-målet till Svea hovrätt

2 dagar Läs mer
Folksam: Michael Kjeller ny vice VD – Britta Burreau lämnar koncernledningen
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
16,2 procents avkastning för Kyrkans Pensionskassa 2019
2 dagar Läs mer

Fondslakten! FI vill bara ha 10—15 olika premiepensionsfonder

2 dagar Läs mer
Agria: Så här mycket älskar vi våra husdjur!
2 dagar Läs mer
"Det finns de som säger att förmedlare inte behövs. Det är som att säga att Ica-butiker inte behövs, för att var och en kan gå och handla sin mjölk själv på mejeriet och köpa mjöl vid kvarnen."
Sfm:s ordförande Gunnar Hökmark vid Inuresecs Lätt-att-göra-rätt-dagen.
AMF blir storägare i Mathem genom investering på 280 Mkr
2 dagar Läs mer
FOLO ökade till 118,6 miljarder kr i fondförsäkringstillgångar
2 dagar Läs mer
Maria Ziv lämnar If för att gå till Max Burgers
2 dagar Läs mer
Skadebolagen i LF-gruppen gick med 12,2 miljarder kronor i vinst 2019
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringars två livbolag förvaltar sammanlagt 273 Mdr kr
3 dagar Läs mer
FI ska granska skadereglering, försäkringsdistribution och flytt
3 dagar Läs mer