Länsförsäkringar Liv sänker återbäringen till 3 % i Nya Trad

Länsförsäkringar har beslutat att sänka återbäringsräntan i Nya Trad den 1 januari till 3 procent före skatt och avgifter. Enligt Länsförsäkringar är sänkningen en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

— 2018 har präglats av oroliga finansmarknader och sammantaget blev utvecklingen på både aktie- och räntemarknaderna sämre än de vi haft de senaste åren. Eftersom mycket talar för att oron kommer att fortsätta ännu en tid väljer vi att sänka återbäringsräntan i Nya Trad så att den bättre speglar den förväntade avkastningen framåt, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i en presskommentar.

Nya Trads genomsnittliga återbäringsränta har sedan starten i juni 2013 varit 7,2 procent. Konsolideringsgraden i Nya Trad uppgick per den 30 november till 108 procent. Det förvaltade kapitalet var vid samma tidpunkt på cirka 22 miljarder kronor.

Återbäringsräntan i Gamla Trad ligger kvar på 3 procent.

Flera andra tradbolag har den senaste tiden sänkt sina återbäringsräntor. Skandia sänkte den 1 december återbäringen till 5 procent, och Folksam Liv till 4 procent. SEB Liv och Pension meddelade i mitten av december att man sänker återbäringen till 3 procent.

28 december, 2018
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

19 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
18 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

1 dag Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
18 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
23 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
2 dagar Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
2 dagar Läs mer