Änke- och Pupillkassan sänker återbäringsräntan till 10 procent

Änke- och Pupillkassan meddelar att styrelsen har beslutat att från den 1 januari sänka återbäringsräntan före skatt och avgifter till 10 procent.

Anledningen till sänkningen är att den kollektiva konsolideringsnivån per den 30 november sjunkit till 159 procent,  9 procentenheter över bolagets målnivå. Visserligen är 159 procent fortfarande en hög konsolideringsnivå. I normalfallet skulle nivån inte föranleda en sänkning av återbäringsräntan, men beslutet togs ändå med tanke på den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.

— Änke- och Pupillkassan är ett mycket litet försäkringsbolag men med starka nyckeltal. Vår goda ekonomi, vår höga konsolidering och att vi specialiserat oss på det vi är bra på, livförsäkring, är några av de faktorer som gjort att vi under många år har kunnat leverera mer än det försäkringsskydd som vi har garanterat, säger verkställande direktör Lena Schelin i en kommentar.

— När vi beräknar premien gör vi olika antaganden, bl.a. om hur länge de försäkrade antas leva, vilka driftskostnader vi kommer att ha och hur vi kan förränta vårt kapital. Överskott uppstår om det verkliga utfallet är bättre än våra antaganden. Återbäringen fördelas till försäkringarna i proportion till hur de bidragit till överskottet.

Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket bland annat innebär att överskottet från bolagets verksamhet fördelas i form av återbäring till försäkringstagarna. Den 30 november var solvensgraden för Änke- och Pupillkassan 605 procent, solvenskvoten låg på 2,76 och totalavkastningen från årsskiftet uppgick till 2,15 procent exklusive bolagets fastighet.

2 januari, 2019
Gunnar Loxdal