AP-fonder med i globalt upprop för klimatomställningen

De svenska AP-fonderna tillhör de 415 investerare som har skrivit på uppropet Global Investor Statement, som uttrycker sitt stöd för Parisöverenskommelsen och dessutom kraftfullt uppmanar världens regeringar att snabbt genomföra de åtgärder som krävs.

Förutom att nå målen i Parisöverenskommelsen är det också av vikt att snabba på den privata sektorns investeringar i övergången till att använda mindre kol, menar undertecknarna av uppropet. Dessutom bör man ställa hårdare krav på företagens klimatrelaterade finansiella rapportering, heter det i uppropet.

Förutom AP-fonderna har även stora pensionsförvaltare som Alecta och AMF samt banker som Nordea, SEB och Handelsbanken undertecknat uppropet.

Här kan du ta del av hela uppropet.

2 januari, 2019
Gunnar Loxdal