Minst 240 fonder försvinner när premiepensionen görs om

Minst 240 fonder kommer att försvinna från premiepensionens fondtorg. Det står klart sedan tiden för att ansöka om nytt fondtillstånd hos Pensionsmyndigheten har gått ut, skriver tidningen Expressen. 

Pensionsmyndigheten sade den 1 november upp samtliga avtal med fondbolag med fonder på premiepensionens fondtorg. Nya ansökningar skulle lämnas in senast den 28 december kl 16.30.

I dag finns 810 fonder i premiepensionssystemet. Men eftersom endast 570 ansökningar för nya fondavtal har kommit in, kommer minst 240 fonder att försvinna från fondtorget den närmaste tiden.

– Mellanskillnaden har försvunnit på grund av fusioner, frivilliga avregistreringar och utebliven ansökan på grund av kvantkraven, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i en intervju med Expressen.

För att delta på det nya fondtorget krävs att bland annat att fonden har minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen och att det finns minst tre års verksamhetshistorik för förvaltaren och tre års avkastningshistorik för fonden.

Enligt Pensionsmyndigheten kommer arbetet med att avsluta och ansluta fonder att påbörjas omedelbart och löpa på under första halvåret i år. Den som har premiepensionspengar i en fond som försvinner från fondtorget får sina pengar flyttade till ickevalsalternativet AP7 Såfan.

Här kan du läsa vad Expressen skriver om ansökningarna till premiepensionens fondtorg.

2 januari, 2019
Gunnar Loxdal