Svensk Försäkring: Så kan hushåll få ersättning vid stormskada

Stormen Alfrida drabbade Sverige natten mot den 2 januari. Alfrida fick till följd att uppemot 100 000 hushåll blev strömlösa och en lång rad vägar blockerades av fallande träd. 

Även en mängd hus drabbades av stormen när träd föll och tak blåste bort.

Svensk Försäkring har nu lagt ut information på sin hemsida om hur hushåll kan få ersättning vid stormskador.

Enligt Svensk Försäkring är det i regel möjligt att få ersättning från villa-, fritidshus- och fastighetsförsäkringar  för skador som har uppkommit vid storm, under förutsättning att vindhastigheten har överstigit 21 sekundmeter. Vissa föremål, som till exempel bryggor och flaggstänger brukar dock vara undantagna från ersättning. För stormskador gäller normalt en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr, beroende på vilket försäkringsbolag försäkringen tecknats i.

2 januari, 2019
Gunnar Loxdal