—2,7 procent i avkastning förra året för Sjunde AP-fondens AP7 Såfa

Under förra året var avkastningen för Sjunde AP-fondens ickevalsalternativ AP7 Såfa negativ: — 2,7 procent. Avkastningen är trots allt något bättre än den genomsnittliga privata fonden i premiepensionssystemet som backade med —2,9 procent, framgår det av en artikel från TT.

AP7 Såfa har i dag omkring 475 miljarder kronor under förvaltning. Siffran —2,7 procent förra året kan jämföras med en uppgång på 16 procent för år 2017. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2010 har varit 13,4 procent.

– 2018 var, framför allt under den senare delen, ett mer turbulent år. Att vi backar lite grann i den miljön är inte konstigt, säger Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim i en kommentar till TT.

AP7 Såfa har en så kallad hävstång som innebär att fonden kan låna pengar för att köpa aktier, vilket är en anledning till att fonden kan uppvisa bättre avkastning än många andra fonder de är som börsen går uppåt. Hävstången har minskat den senaste tiden och uppgår i dag till 15 procent.

– Börserna har globalt sett gått ner, men vi har klarat oss bättre, dels för att vi har en diversifierad portfölj, dels för att valutakursen har varit med oss och bidragit positivt till vårt resultat, säger Richard Gröttheim i sin kommentar till TT.

Här hittar du hela artikeln från TT.

7 januari, 2019
Gunnar Loxdal