Reinfeldt presenterar förslag mot stöldligor och bedrägerier

Nu på torsdag den 10 januari presenteras Trygghetskommissionens förslag om att stoppa internationella stöldligor och it-bedrägerier. Förslaget presenteras vid en presskonferens med Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius och Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt.

Trygghetskommissionen bildades i juni 2017 på initiativ av Svensk Försäkring, med uppgiften att belysa vardagsbrottslighet och otrygghet, och att lägga fram förslag på ätgärder som kan bryta den negativa utvecklingen.

I juni förra året presenterades en första rapport från kommissionen, om brottsrelaterade otryggheten och problemen kring utsatta områden.

Nu i veckan presenteras kommissionens andra och slutliga rapport. Den handlar om vad som går att göra åt brott som begås av internationella stöldligor, och om hur samhället kan motverka it-bedrägerier. Trygghetskommissionen beskriver de typerna av brottslighet som ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”.

— En betydande del av stöldbrottsligheten i Sverige begås av internationella stöldligor. Bedrägerierna, och främst de it-relaterade bedrägerierna, är idag västvärldens snabbast växande brottsfenomen, heter det i Svensk Försäkrings inbjudan till presentationen.

7 januari, 2019
Gunnar Loxdal