Folksam säljer vindkraft till den tyska energijätten EnBW

Folksam meddelar i dag på morgonen att man — tillsammans med Proventus och FAM, som ingår i Wallenbergsfären — avyttrar vindkraftsbolaget Power Wind Partners AB till tyska EnBW.

EnBW beskrivs som ett av Tysklands största energibolag. Före försäljningen ägde de tre säljande bolagen en tredjedel var av Power Wind Partners AB. Power Wind Partners AB driver sex vindkraftsparker och två elnät från Dorotea i norr till Jönköping i söder. Totalt rör det sig om 47 vindkraftverk .

Folksamgruppen säljer dessutom ytterligare fyra vindkraftverk till EnBW inom ramen för Gnosjö Energi.

– Vi ser EnBW som en naturlig och bra ägare till PWP och de fyra vindturbinerna inom Gnosjö Energi. De har goda förutsättningar att utveckla verksamheten vidare genom fortsatt expansion i Norden, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Av pressinformationen framgår ingen information om försäljningssumma för PWP.

Folksams investering i PWP genomfördes ursprungligen år 2011 och uppgick då till cirka 200 miljoner kronor. Både Folksam Liv, Folksam Sak och KPA har investerat i PWP.

Under 2017 var omsättningen i Power Wind Partners AB 105 miljoner kronor och resultatet efter skatt låg på —247 miljoner kronor. Förklaringen till den stora förlusten är bland annat en nedskrivning på vindkraftverken med 217 miljoner kronor. Under 2017 fick koncernen också ett aktieägartillskott på 185 miljoner kronor. Enligt Dagens Industri har kapitaltillskotten till bolaget totalt uppgått till 755 miljoner kronor under åren 2015—2017.

 

8 januari, 2019
Gunnar Loxdal