Folksam säljer vindkraft till den tyska energijätten EnBW

Folksam meddelar i dag på morgonen att man — tillsammans med Proventus och FAM, som ingår i Wallenbergsfären — avyttrar vindkraftsbolaget Power Wind Partners AB till tyska EnBW.

EnBW beskrivs som ett av Tysklands största energibolag. Före försäljningen ägde de tre säljande bolagen en tredjedel var av Power Wind Partners AB. Power Wind Partners AB driver sex vindkraftsparker och två elnät från Dorotea i norr till Jönköping i söder. Totalt rör det sig om 47 vindkraftverk .

Folksamgruppen säljer dessutom ytterligare fyra vindkraftverk till EnBW inom ramen för Gnosjö Energi.

– Vi ser EnBW som en naturlig och bra ägare till PWP och de fyra vindturbinerna inom Gnosjö Energi. De har goda förutsättningar att utveckla verksamheten vidare genom fortsatt expansion i Norden, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Av pressinformationen framgår ingen information om försäljningssumma för PWP.

Folksams investering i PWP genomfördes ursprungligen år 2011 och uppgick då till cirka 200 miljoner kronor. Både Folksam Liv, Folksam Sak och KPA har investerat i PWP.

Under 2017 var omsättningen i Power Wind Partners AB 105 miljoner kronor och resultatet efter skatt låg på —247 miljoner kronor. Förklaringen till den stora förlusten är bland annat en nedskrivning på vindkraftverken med 217 miljoner kronor. Under 2017 fick koncernen också ett aktieägartillskott på 185 miljoner kronor. Enligt Dagens Industri har kapitaltillskotten till bolaget totalt uppgått till 755 miljoner kronor under åren 2015—2017.

 

8 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
9 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
11 timmar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
12 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
16 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
17 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer