Svensk Försäkring: Antalet trafik- och motorskador nu på rekordnivå

Så mycket ökar skadefallen inom inom trafik- och motorförsäkring!  Digrammet visar det totala antalet anmälda skador, kvartalsvis rullande tolvmånaderssiffror.

Antalet trafik- och motorskador fortsätter att öka och ligger nu på en rekordnivå. Det framgår av statistik från Svensk Försäkring, som har uppdaterat tabellerna över antalet motorskador till och med tredje kvartalet 2018.

Enligt statistiken uppgick antalet anmälda skadefall för trafik- och motorförsäkring under den tolvmånadersperiod som sträckte sig fram till och med tredje kvartalet, till knappt 1,8 miljoner . Det är en ökning med drygt 9 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod då antalet uppgick till 1,6 miljoner.

Den dominerande delen — 82 procent — av de anmälda trafik- och motorskadorna avser personbilar.

De vanligaste typerna av anmälda skador är glasskador, som står för 33 procent av det totala antalet, och vagnskada med 27 procent av antalet anmälda skador inom trafik- och motorförsäkring.

Här hittar du Svensk Försäkrings statistik om trafik- och motorförsäkring. 

 

 

8 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer