WTW: Lönefesten är över för den svenska finansbranschen

Willis Towers Watson publicerade under december en sammanställning av löneökningar på den svenska arbetsmarknaden. Sammanställningen visar bland annat att löneökningstakten under 2018 för första gången på många år var lägre än arbetsmarknaden i stort. Den trenden ut att fortsätta under 2019, med ett ännu större gap än 2018, enligt WTW:s analys.

Enligt WTW:s rapport “Salary Budget Planning Report” fick anställda i den svenska finanssektorn under 2018 i snitt en löneökning på 2,5  procnt, vilket är lägre än arbetsmarknaden i stort där löneökningarna uppgick till 2,6 procent.

— Detta är första gången på många år (och historiskt mycket ovanligt) som finanssektorn visar en lägre löneökningstakt än arbetsmarknaden generellt och det verkar ha kommit som en överraskning för finansbolagen, skriver Willis Towers Watson i en kommentar.

Enligt Willis Towers Watson ser det också ut som att de anställda i finanssektorn får vänja sig vid ett något lägre utfall, med tanke på att arbetsgivarna för 2019 har prognostiserat att hålla sig inom de 2,5 procent som de hade 2018. Detta kan jämföras med arbetsmarknaden i stort som planerar att höja med 2,7 procent och att it-sektorn räknar med en ökning om hela 3,0 procent för 2019.

Isak Petrén, analytiker hos Willis Towers Watson Sverige, säger så här i en kommentar till rapporten:

— Finanssektorn har haft ett par tuffa år och lidit av de nyare hårdare regelkraven, snabba förändringar och tuff konkurrens, vilket har lett till ökade kostnader och krav på dyra investeringar. Vi hör från våra kunder att de ökade kostnaderna för att anställa kompetens inom compliance, regelefterlevnad och digitalisering (Big data, AI etc.) har resulterat i att den generella löneökningen inom bolagen har fått stå tillbaka för att hålla den totala kostnadsmassan på en rimlig nivå.

— Våra lokala analyser visar tydligt att de områden där lönerna har ökat mest är inom compliance, penningtvätt, internkontroll, analytiker med focus på kvant- och hållbarhetsanalys samt anställda inom affärsutveckling och strategi. Vi ser också att finansbolag har problem att attrahera kompetens inom data och IT-/digitaliseringsområdet och utifrån vår löneökningsrapport så lär denna problematik fortsätta då IT-sektorn planerat att öka sina löner än mer under 2019 (3,0 %).

8 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

11 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
18 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

16 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
13 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
18 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
19 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer