Skandia och LF slår tillbaka mot PTK och Svenskt Näringsliv

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Skandias koncernchef Frans Lindelöw och Länsförsäkringar Fondlivs VD Tua Holgersson att PTK och Svenskt Näringsliv har missförstått förslaget till reglering av tjänstepensionsbolagen. 

Debattens vågor går höga om förslaget till reglering av tjänstepensionsbolagen. I veckan varnade pensionsexperterna Ingvar Backle på Svenskt Näringsliv och Dan Wallberg på PTK för att den nya regleringen riskerade att helt slå sönder den fungerande ordningen med kollektivavtalade tjänstepensioner i partkontrollerade pensionsbolag. Här hittar du den  artikeln.

Nu slår företrädare för den privata försäkringsindustrin tillbaka.

Skandias koncernchef Frans Lindelöw och Länsförsäkringar Fondlivs VD Tua Holgersson skriver i en replik på den debattartikeln att företrädarna för Svenskt Näringsliv och PTK har missförstått regeringens förslag till ny lagstiftning.

— Debattörerna från Svenskt Näringsliv och PTK tycks ha missuppfattat regeringens förslag i viktiga delar när de på debattplats kritiserar regeringen för att reglera sönder tjänstepensionen, heter det i svarsartikeln.

De nationella tilläggen är nämligen både rimliga och legitima krav att ställa på bolag som ska garantera en betydande del av svenska folkets framtida pensioner och hotar inte alls pensionsbolagens förmåga att generera avkastning, menar företrädarna för Skandia och Länsförsäkringar.

— Möjligheten till nationella tillägg har regeringen utnyttjat med målet att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionerna med ett fullgott skydd för de framtida pensionerna där snedvridning av konkurrensen undviks, skriver Frans Lindelöw och Tua Holgersson i artikeln och argumenterar för att det är naturligt att de nya reglerna för tjänstepensionsföretag knyter an till de regler som i dag gäller för livförsäkringsföretag.

Så här formulerar sig de båda författarna i slutklämmen på artikeln:

— Därför bör regeringen nu gå vidare med det förslag som ligger på bordet och inte låta sig influeras av PTK, partsbolagens och Svenskt Näringslivs påverkansarbete.

Här kan du läsa hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

9 januari, 2019
Gunnar Loxdal