Nytt lagförslag: Investerare måste offentliggöra investeringsstrategier

Framöver ska institutionella investerare vara tvungna att offentliggöra delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare. Det föreslås i en lagrådsremiss som lades fram i dag.

Lagrådsremissen, som bygger på ett EU-direktiv, innebär också att kapitalförvaltare ska lämna årliga redogörelser till de institutionella investerare som man har träffat överenskommelser med.

Ytterligare en punkt i lagförslaget är att att röstningsrådgivares verksamhet ska regleras i lag och att Finansinspektionen ska ha tillsyn över dem. Det föreslås även ett utökat regelverk för ersättningen till ledande befattningshavare i noterade bolag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2019.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela lagrådsremissen.

10 januari, 2019
Gunnar Loxdal