AMF: Var fjärde pensionär kan tänka sig att börja jobba igen

Mer än var fjärde pensionär — 26 procent — har funderat på att återgå till jobb i någon form efter att de lämnat arbetslivet. Det framgår av en undersökning utförd på uppdrag av AMF. 

Av de som kan tänka sig att arbeta som pensionärer är det knappt hälften — 45 procent — som säger att anledningen skulle vara att dryga ut pensionen med extrapengar. De allra flesta — 70 procent — vill inte dra ned på pensionsutbetalningarna även om de skulle börja jobba.

– Dagens pensionärer är överlag piggare och känner att de har mer att bidra med, det är positivt och borde uppmuntras. Samtidigt får man inte glömma bort att för många med tunga jobb kommer pensionen som en välsignelse och att jobba igen finns inte på kartan säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, i en kommentar.

– Idag är det är det bara en av tio som är intresserade av att minska eller pausa sin pensionsutbetalning om de extraknäcker. Men jag tror att det kommer se annorlunda ut i framtiden när allt fler i åldersgruppen 60 plus kombinerar arbete med pension och när det finns mer flexibla utbetalningsregler för tjänstepensionen.

Undersökningen visar även att varannan pensionär är nöjd med sin ekonomi. Däremot tror 50 procent av pensionärerna att Sveriges ekonomi kommer att försämras 2019.

Enkäten genomfördes i november—december 2018 bland de av AMF:s kunder som har pensionsutbetalning. Av de 105 585 personer som öppnade mailet valde cirka 32 573 att svara.

Här kan du ta del av hela undersökningen. 

11 januari, 2019
Gunnar Loxdal