Höjd skatt för finanssektorn i uppgörelsen mellan C, L, S och MP

• Enligt överenskommelsen mellan C, L, S och MP ska riksdagen besluta om en skattereform som bland annat innebär höjd skatt för finanssektorn.

Nu ska beskattningen av finanssektorn öka! Det framgår av den överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna och som är tänkt att ligga till grund för en ny regering. 

I  fredags offentliggjordes att det förhandlats fram en preliminär överenskommelse mellan S, MP, L och C. Den sakpolitisk överenskommelsen som är tänkt att ligga till grund för den nya regeringens arbete, har nu fått välsignelse från alla inblandade partier. Sedan även Vänsterpartiet efter förhandlingar sagt sig stå bakom en S-MP-regeringen, tyder nu allt på att riksdagen senare i veckan som planerat kommer att rösta en ny S-MP-regering med stöd av C och L.

Och om en ny Löfven-regering kommer på plats, då kommer vi troligen få en hårdare beskattning av finanssektorn.

Av överenskommelsen mellan C, L, S och MP framgår nämligen  bland annat att de fyra partierna är överens om att beskattningen av finanssektorn ska öka. Den formulering som används är att ”… öka finanssektorns skatteandel …”.

Så här lyder hela den punkt i överenskommelsen som handlar om framtidens skatter:

”En omfattande skattereform genomförs. Reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande, bidra till att klimat och miljömål nås, stärka Sveriges konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt, förenkla genom att begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.”

Regeringen hade som bekant tidigare ambitionen att införa en särskild finansskatt som dock avblåstes efter hård kritik.

Det framgår inte av den nya överenskommelsen hur den nya utökningen av beskattning av finanssektorn är tänkt att genomföras.

Fyrpartiöverenskommelsen omfattar totalt 16 sidor och innebär i övrigt bland annat vissa skattesänkningar. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas, reglerna för personaloptioner förbättras, RUT-avdraget breddas, 3:12-reglerna förenklas och kravet på aktiekapitalet sänks till 25 000 kronor. Sänkt skatt på arbete och företagande i storleksordningen 15 miljarder kronor ska växlas mot höjda miljöskatter.

Enligt överenskommelsen ska också den högre skatt pensionärer betalar tas bort år 2020. Dessutom ska pensionen höjas ”för vanliga löntagare” år 2021. Denna pensionshöjning ska genomföras över statsbudgeten vid sidan av de större förändringar av pensionssystemet som pensionsgruppen är överens om och som ska genomföras under mandatperioden. ”Förändringen ska förankras i pensionsgruppen”, heter det i överenskommelsen.

Partierna är också överens om att se över AP-fondernas placeringsregler med sikte på att minska placeringarna i företag med inriktning på fossil energi. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell. LAS får utvidgade undantag från turordningsreglerna.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan ta del av hela överenskommelsen här. 

11 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Nu har Eir Försäkring fått koncession av Finansinspektionen

17 timmar Läs mer
Eric Leijonram utsågs till ny chefsjurist på Finansinspektionen
1 timme Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Folksam satsar mer på rekrytering av ny kompetens på techområdet
1 timme Läs mer

Lärarförsäkringar väljer Bliwa för sjukvårdsförsäkringen

21 timmar Läs mer
Pensionsmyndighetens nya tumregler för nivån på din pension
19 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Isabella Hugosson återvänder till Dahlgren & Partners
20 timmar Läs mer
Göran Stille går från ordförande till VD i Stadshypotek AB
1 dag Läs mer
If: Föräldrarnas brist på trafikvett ett växande problem vid skolorna
1 dag Läs mer
Björn Savén vann i miljardtvist om skatt på kapitalförsäkring
3 dagar Läs mer
Folksam: Taxiförare är sämst på att följa fartbegränsningar
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringar: Lastbilsförare är starkare psykiskt än fysiskt
3 dagar Läs mer