Sex premiepensionsfonder från Swedbank Robur avregistreras

Swedbank Robur har avregistrerat sex värdepappersfonder från Pensionsmyndighetens fondtorg. Det framgår av information från Pensionsmyndigheten. 

Dessa sex fonder är därmed från den 9 januari inte längre valbara:

Folksam LO Obligation har upphört. Mottagande fond är Swedbank Robur Ethica Obligation.

Swedbank Robur Global Emerging Markets har upphört. Mottagande fond är Swedbank Robur Access Asien.

Swedbank Robur Bas Solid har upphört. Mottagande fond är Swedbank Robur Mixfond Pension.

Swedbank Robur Bas Mix har upphört. Mottagande fond är Swedbank Robur Mixfond Pension.

Swedbank Robur Bas Action har upphört. Mottagande fond är Swedbank Robur Mixfond Pension.

 Swedbank Robur Företagsobligationsfond har upphört. Mottagande fond är AP7 Såfa.

11 januari, 2019
Gunnar Loxdal