LF:s Garantiförvaltning öppnar för alternativa tillgångsslag

Länsförsäkringar meddelade under måndagen att bolagets Garantiförvaltning framöver kommer att innehålla även alternativa investeringar, som skog och fastigheter. Samtidigt sänks den ordinarie kapitalavgiften från 1,0 procent till 0,65 procent, och man inför en garantinivå på 80 procent för nya pengar. Tidigare har garantin inneburit att alla försäkringstagare skulle få en garanti på 100 procent efter tio års sparande. 

Garantiförvaltning är den garantiprodukt inom Länsförsäkringars fondlivverksamhet som i dag är öppen för nytt pensionssparande. Produkten har funnits tillgänglig sedan 2012.

Enligt Länsförsäkringar är syftet med förändringarna att öka konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar för trygg och långsiktig avkastning för de pensionskunder som vill ha en garanti för sitt sparande.

– Garantiförvaltningen är en viktig del av vårt helhetserbjudande till pensionskunderna. Vi ser en ökad efterfrågan från kunderna. Därför genomför vi nu ett antal förändringar som primärt ska möta behoven från de kunder som söker extra trygghet och garanti inför och under utbetalning. Kunderna få nu en sparform som är modern, trygg och transparent, säger Jim Rotsman, produktchef, Länsförsäkringars fondlivverksamhet, i en presskommentar.

Förändringarna gäller från och med den 1 februari. Garanti för inbetalningar gjorda före den 1 februari påverkas inte.

Principen för garantin har tidigare varit den att 100 procent av insatta medel har garanterats efter tio års spartid. Vid kortare spartider har det funnits en garantitrappa, där garantin varit 80 procent för dem som haft mellan fem och tio år kvar till pension och som lägst 70 procent när det varit mindre än fem år kvar till pension.

14 januari, 2019
Gunnar Loxdal