”Svenska försäkringsbolag är väl förberedda inför brexit”

Den svenska försäkringsbranschen är väl förberedd inför Storbritanniens kommande utträde ur EU. Den bedömningen gör Anna Pettersson Westerberg, chefekonom på Svensk Försäkring. Men det gäller att följa utvecklingen noga framöver för att fatta rätt beslut.

De senaste dagarna har det varit en dramatisk utveckling i politiken, både i Storbritannien och i Sverige. Förändringar är på väg som på sikt kan få stor betydelse för den svenska försäkringsmarknaden.

I Storbritannien ser det ut som om landet är på väg att kastas ut i ytterligare politisk osäkerhet sedan regeringens EU-avtal har fallit i parlamentet och inget står klart om vad som kan komma istället.

I Sverige tycks det som om vi efter lång väntan är på väg att få en ny — eller nygammal — regering med S och MP, efter 73 punkts-överenskommelsen med C och L som nu mer eller mindre har välsignats av de involverade partierna.

Anna Pettersson Westerberg är chefekonom på Svensk Försäkring och har under lång tid följt utvecklingen noga, både i Storbritannien och i Sverige.

Hur ska man agera för att navigera i det nya politiska landskapet som tonar fram?

– När det gäller brexit är det djupt beklagligt att nu osäkerheten ökar i och med att förslaget till avtal har röstats ned. Nu verkar man inom EU vara beredda till nya förhandlingar. Men det finns också en risk för en hård brexit, och det är djupt bekymmersamt.

– De direkta konsekvenserna av en brexit är troligen ganska begränsade för försäkringsmarknaden. De försäkringsbolag som har verksamhet i Storbritannien har nu förberett sig under flera år, och som jag kan bedöma det har man förberett sig mycket väl. Flera bolag har redan ansökt om att bli tredje lands-filialer i Storbritannien.

Du säger att det vore djupt bekymmersamt med en hård brexit. Vilka risker ser du framöver?

– Det vill jag inte ens spekulera i, men det vore inte bra för brittisk och för europeisk ekonomi. Det första som skulle påverkas är givetvis den internationella handeln, och den är ju grunden för ekonomin. Om rörelserna över gränser av produkter, tjänster, kapital och människor hindras kan det få stora konsekvenser. I dag är det inte överblickbart vad som kan hända framöver. Men det gäller att följa med i händelseutvecklingen den närmaste tiden för att kunna förbereda sig på olika eventualiteter.

Mer näraliggande än brexit, både i tid och rum, är den kommande regeringsomröstningen i Sverige. Vad ser du för konsekvenser av uppgörelsen i regeringsfrågan?

— Vi har tittat noga på överenskommelsen mellan regeringspartierna och C och L. Det är ett fåtal punkter som i dag har direkt beröring med försäkringsbranschen. En av de punkterna gäller pensionerna. Där har det sagts att pensionsöverenskommelsen ligger fast, samtidigt som man fortsätter att sänka skatten på pensionerna och höjer pensionsnivåerna.

— En annan punkt är att det ska satsas mer på gröna obligationer. Många försäkringsbolag letar i dag efter investeringar som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter.

— Så finns frågan om att öka finanssektorns skatteandel. Det är oklart exakt vad det kommer att innebära konkret. Egentligen är det något som präglar hela dokumentet — fortfarande är det oklart exakt vad överenskommelsen innebär. När utredningarna väl kommer igång, när utredningsdirektiven är på plats, kommer mycket att klarna.

— Sedan är det några saker vi saknar i dokumentet: Det finns inget om att avskaffa skatten på sjukvårdsförsäkringar. Det sägs inget om satsningar mot brottslighet, det som Trygghetskommissionen har tagit fram förslag på. Och det finns inga skrivningar om att underlätta för privat pensionssparande för att komplettera den allmänna pensionen.

— På Svensk Försäkring kommer vi att följa utvecklingen noga och bevaka så att våra intressen tillvaratas i den fortsatta beredningen av förslagen i överenskommelsen. Det är viktigt att man inte bortser från konsekvenserna för försäkringsbranschen — det är en betydelsefull bransch för hela samhället.

Är det något i övrigt du ser som man kan göra för att förbereda sig redan nu för de förändringar som är på gång?

— Inte annat än att följa med i nyhetsflödet för att se vad som händer och vara flexibel att anpassa sig efter de förändringar som kommer, säger Anna Pettersson Westerberg till Sak & Liv.

16 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Gjensidige stäms på 4,8 Mkr av kraftbolag i Härjedalen

2 timmar Läs mer
Fundler: Var fjärde önskar att man börjat pensionsspara tidigare
6 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
mySafety lanserar självriskreducering för mobiltelefoner
7 timmar Läs mer

6,5 Mdr kr i infrastruktur! Alecta satsar på alternativa tillgångar

11 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för utmaningar på bilresan i Europa
10 timmar Läs mer
"Det blir svårt att finansiera försäkringsskador med premier, när nästan alla försäkringstagare ska ha ut ersättning samtidigt."
Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, i Svenska Dagbladet om varför skador av pandemier är svåra att försäkra.
Fyra kommuncaptives handlar upp aktuariefunktionen
11 timmar Läs mer
Folksam riktar hård kritik mot förslaget om retroaktiv flytträtt
2 dagar Läs mer
Michaela Bruneheim om planerna för lanseringen av Evident Life
2 dagar Läs mer
Norska Finanstilsynet beslutar om avveckling för Tide Forsikring AS
3 dagar Läs mer
Nu har Exceed Capital beslutat att avveckla verksamheten
3 dagar Läs mer
Folksam Sak köper äldreboende i Helsingborg för 202 Mkr
3 dagar Läs mer