Digitala förmedlaren Dr Jones missade målet för sin crowdfunding

0 kronor — det blev inga pengar genom crowdfunding för Insurance Simplified. 

I slutet av förra året påbörjade insurtechbolaget Insurance Simplified Europe AB — med varumärket ”Dr Jones” — en crowdfundingrunda för att kunna genomföra en nyemission. Nu har tiden gått ut för crowdfundingen, och det visar sig att man bara nådde upp till en bråkdel av det kapital man hoppats på. Bolaget går nu vidare och söker andra källor för såddfinansiering. 

Insurance Simplified Europe AB beskriver sig som en digital försäkringsmäklare. Man ger råd om försäkringar under varumärket ”Dr Jones”, med en AI-lösning som ser till att hitta rätt försäkringsskydd åt rätt försäkringstagare. Tjänsten finns i dag i form av en mobilapp på Apple App Store och Google Play.

Så här formulerades beskrivningen av bolaget i samband med crowdfundingkampanjen:

— Försäkringsbolagen kämpar idag med att göra deras produkter förståeliga. Produkterna består ofta av en stor mängd juridiska villkor som beskriver vad som skyddas och vad som inte skyddas. Människor kan vara dubbel- eller till och med trippelförsäkrade utan att veta om det, eller sakna försäkringsskydd helt och hållet. Detta resulterar ofta i att en försäkringstagare inte får ersättning när behovet uppkommer och kanske betalar försäkringspremier helt i onödan. Detta vill vi ändra på! Vår tjänst hjälper försäkringstagare att hitta rätt försäkring och att genom vara rätt försäkrad kan de få hjälp om något inträffar.

Investeringsrundan genomfördes via crowdfundingtjänsten FoundedByMe. Minimibeloppet hade satts till cirka 1 miljon kronor. Bolaget värderas i samband med crowdfundingen till drygt 20 miljoner kronor.

Men när tiden gick ut för investeringsrundan gick ut tidigare denna vecka, visade det sig att man bara kommit upp i cirka en fjärdedel av det efterfrågade kapitalet. Investeringen kommer därmed inte att genomföras.

Av prospektet i samband med crowdfundingen framgick att avsikten var att bolaget år 2021 skulle omsätta 700 miljoner kronor och då genomföra en börsnotering. Intäkter väntas komma genom medlemsavgifter för  kunder och via försäkringsprovisioner. En första bredare marknadskampanj väntas genomföras senare i år då man bland annat lanserar en produktportfölj för småföretagare.

Christer Braaf, VD för Insurance Simplified, ger följande kommentar till Sak & Liv när de gäller försöket till crowdfunding:

— Vår tanke med att pröva FundedByMe var att testa en av våra hypoteser kring Fintech/Insurtech i Sverige. Vi har pratat med rätt många svenska investerare nu efter att ha startat och drivit utvecklingen sedan 2016 med privata medel samt pengar från Vinnova och en grupp av sådd investerare. Vad vi märkt är att vi fått mer uppmärksamhet utomlands – vi har blivit antagna till Startupbootcamp i London såväl som Insurlab Germany i Köln. Men eftersom vi även driver andra affärer i Sverige har sådana möjligheter varit svåra att genomföra utan en stor investerare i ryggen.

— Vi utvärderade därför olika crowdfunding marknader för att se om vi kunde köra en kampanj som även attraherade utländska investerare. Vi landade påFundedByMe, men såg en viss risk i att de bara hade ett par lyckade kampanjer som kan kategoriseras som Fintech och ingen Insurtech. Starten på kampanjen gick bra och filmen på kampanjens hemsida har visat många gånger, men sedan saktade intresset ner och vi nådde inte det minimimål vi satt för att kunna fokusera på kundtillväxt.

— Nu intensifierar vi våra parallellspår att hitta 1—3 såddfinansiärer som tillsammans med intressenter från FundedByMe kan fylla vår nyemission för att köra vidare på den plan vi beskrivit i prospektet. Det business case vi ser framåt har vi testat med bra betalningsvilja i kundsegmentet samt även indirekt genom ny research från Accenture / Fjord.

— Så för att summera: FundedByMe – inte rätt marknad för Insurtech. Insurance Simplified jobbar vidare för att förenkla vardagen för dig som försäkringstagare så att du kan vara trygg med att du har rätt försäkring – och den är alltid med dig i din mobil. Det skulle vara spännande att höra vad investerarlägret säger om Insurtech i Sverige. Utomlands finns det ett litet antal bolag med en affärsidé som liknar vår. Dessa bolag har attraherat investeringar på cirka 50 miljoner USD var!

Här kan du läsa mer om Insurance Simplified och crowdfundingkampanjen. 

21 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

17 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

22 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer