Marsh hjälper Swedavia att handla upp trafikförsäkring

Swedavia har gått ut i en upphandling av trafikförsäkring. Upphandlingen genomförs tillsammans med försäkringsförmedlaren Marsh. 

Upphandlingen omfattar totalt trafikförsäkring för 869 fordon, varav 182 fordon är rampfordon som används på flygplatser.

Av upphandlingsdokumenten framgår att upphandlingen är tänkt att genomföras enligt ett förhandlat förfarande.

Upphandlingen avser perioden 1 april 2019 till den 31 mars 2022. Anbud ska lämnas in senast den 20 februari och ska vara giltiga fram till den 1 juni.

Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser. Totalt driver bolaget ett tiotal flygplatser i Sverige, bland annat Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter och Malmö Sturup.

. År 2017 uppgick Swedavias omsättning till 5,9 (6,0) miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 0,4 (0,7) miljarder kronor.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av upphandlingsunderlaget. 

21 januari, 2019
Gunnar Loxdal